VAG Referenční projekty

Skupina výrobků:

Oblast použití:

Médium:

Světadíl:

Stát:

Seřadit:
Strana: 1 z 18
Čistírna odpadních vod Lichte, Německo

V povodí dokončené přehrady Leibis žije při zohlednění obchodních a průmyslových zón a cestovního...

Úpravna vody z řeky Yangtze

Počátkem března 2009 byly zahájeny práce na projektu modernizace první čerpací stanice úpravny...

Úpravna vody v Březně, Česká republika

Hornictví má v České republice dlouhou tradici. Archeologické nálezy dokazují, že hledání cenných...

Úpravna pitné vody pro Tarnów, Polsko

V prosinci 2009 byl v lokalitě Zbylitowska Góra zahájen provoz úpravny vody, zásobující urbanizované...

Zásobování vodou ve státě Karnataka, Indie

Vláda státu Karnataka se pustila do vysoce ambiciózního projektu, který měl zajistit nepřetržité...

Zásobování požární vodou letiště ve Frankfurtu, Německo

Celý protipožární systém na letišti ve Frankfurtu bude v příštích několika letech modernizován...

Zásobování měst vodou z hor, Španělsko

Tento projekt byl konzultován s VAG už od samého počátku. Naši projektoví inženýři pomáhali s...

Zkušebna turbín v ČKD Blansko, Česká republika

Po transformaci společnosti do ČKD Blansko Engineering, jako člena skupiny LITOSTROJ POWER...

Voda z první jeskynní elektrárny na světě, Indonésie

Armatury značky VAG dodávají vodu z jeskyní pod “tisícem chrámů”. Provincie se zvláštním statutem...

Voda pro pouštní oblast La Guajira, Kolumbie

V pouštní oblasti La Guajira žije 400 000 obyvatel, kterým bylo nutné zajistit zásobování pitnou...

Uhelná elektrárna Yangcheng, Čína

Nepřetržité chlazení kondenzátoru ve velmi úzkém rozmezí teplot je jedním ze základních předpokladů...

Téměř 1 500 armatur pro ČOV v Dubaji, Spojené arabské emiráty

Dubaj, prudce se rozvíjející a oslnivá metropole u Perského zálivu, je největším městem Spojených...

Přejít na začátek
Strana: 1 z 18