Vodohospodářské společnosti

Pitná a odpadní voda – vaše odpovědnost

VAG Vodohospodářské společnosti

Jako dodavatelé pitné vody odpovídáte za její vysokou kvalitu, počínaje zdrojem vody, přes její úpravu, až po doručení vody koncovému uživateli. Získávání a úprava vody, distribuce, management zdrojů, zajištění kvality a environmentální analýza – to vše musí fungovat. Jedním z klíčových milníků v tomto procesu je úprava surové vody na pitnou.

Protože se v segmentech úpravy vody a čištění odpadních vod pohynujeme již desítky let, můžeme se s Vámi o své zkušenosti podělit a pomoct Vám s vhodným řešením i výběrem armatur. VAG šoupátka, zpětné a uzavírací klapky, od- a zavzdušňovací ventily i regulační armatury, jejichž kvalita a životnost byly zákazníky již nesčetněkrát prověřeny, zaručují dlouhodobě spolehlivý provoz Vašich systémů.

Poskytneme Vám odbornou podporu při uvádění do provozu přímo na místě instalace nebo vyšleme náš servisní tým, aby proškolil Váše zaměstnance z oddělení úržby.