Ochrana osobních údajů

VAG bere vážně možné hrozby týkající se zabezpečení údajů a vyvíjí veškerou snahu, aby byla během Vaší návštěvy webové stránky VAG zajištěna ochrana Vašeho soukromí. To je důvodem zpracování níže uvedeného oznámení, jehož smyslem je poskytnout Vám informace s vysvětlením, jak je z naší strany nakládáno s údaji.

Vyhrazujeme si právo na občasnou změnu povahy nakládání s údaji, jakož i na změnu obsahu tohoto oznámení o ochraně údajů, aby tím byla zajištěna jeho aktuálnost s ohledem na změny platné legislativy v návaznosti na její občasnou novelizaci. Proto Vám doporučujeme pravidelně kontrolovat a sledovat naše oznámení o ochraně údajů.

Část 1 Osobní údaje

 1. Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, nakládat s nimi a používat je na základě Vašeho souhlasu nebo pouze v souladu a v rozsahu dovoleném právními předpisy. Budeme shromažďovat, nakládat s osobními údaji a používat pouze osobní údaje, které potřebujeme k poskytování našich služeb, pouze s ohledem na Váš prospěch z námi poskytovaných služeb nebo pokud nám je poskytnete na základě Vašeho dobrovolného rozhodnutí.
 2. Pojem osobní údaj je definován jako jakékoliv údaj, který obsahuje informaci o osobních nebo faktických skutečnostech týkajících se konkrétního nebo identifikovatelného zákazníka. Tyto informace zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště/trvalého pobytu, údaj o pohlaví, datum narození, telefonní číslo nebo věk.

Část 2 Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude používat výlučně pro následující účely:

 • Pro zpracování Vaší objednávky (Vaši e-mailovou adresu, Vaši adresu bydliště/trvalého pobytu, Vaši adresu pro doručování)
 • Pro zodpovězení Vašich dotazů, které nám položíte (Vaši e-mailovou adresu, bude-li uvedeno, Vaše telefonní číslo)
 • Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, bude Vaše e-mailová adresa použita za účelem zasílání komerčních sdělení, pokud se z odběru neodhlásíte a až do doby Vašeho odhlášení z odběru newsletteru. Pokud si budete přát odhlásit se z odběru, prosím, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Část 3 Automatické shromažďování údajů prostřednictvím cookies
Cookie je krátký textový soubor, který je ukládán ve vyrovnávací paměti Vašeho prohlížeče, co nám umožňuje analyzovat využívání naší webové stránky z Vaší strany. Po spuštění naší webové stránky budou automaticky shromážděny v systému Vašeho počítače prostřednictvím cookies následující informace:

 • Vaše internetová adresa (IP adresa);
 • Typ prohlížeče a jeho verze;
 • Webová stránka, která Vás přesměrovala na návštěvu na naší webové stránky (odkazující URL);
 • Používaný operační systém;
 • Webovou stránku, přes kterou jste navštívili jiné webové stránky;
 • Datum a čas, kdy jste navštívili naši stránku.

Tyto informace budou uchovávány odděleně od jiných údajů, které byste nám případně mohli poskytnout. Tyto údaje nebudou provázány s dalšími údaji, které budou ohledně Vás uchovávány. Tyto informace budou analyzovány pro statistické účely s cílem optimalizovat naše webové stránky a naše nabídky. Poté, co budou využity za účelem této analýzy, dojde k jejich výmazu.

Pokud si nepřejete povolit cookies, prosím změňte ve svém prohlížeči nastavení tak, abyste byli informováni o jakýchkoli aktivních cookies, měli možnost povolit cookies jen v konkrétních případech nebo jednoduše pouze za určitých okolností, nebo měli možnost deaktivovat cookies a/nebo aby byly cookies automaticky vymazány při zavření prohlížeče. Pokud využijete možnost nastavit si některé z výše uvedených nastavení, prosím, berte na vědomí, že to může ovlivnit funkčnost naší webové stránky.

Část 4 Shromažďování údajů a jejich zpracování prostřednictvím Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy, která je nabízena "Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland“ ("Google"). Google Analytics využívá soubory známé jako cookies, tj. textové soubory, které jsou uchovávány ve Vašem počítači, a které umožňují analyzovat využívání webové stránky z Vaší strany (v této souvislosti srov. část 3 výše).

Informace o využívání této webové stránky z Vaší strany budou anonymizovány, co znamená, že nebude více možné sledovat a zpětně vystopovat informace týkající se konkrétního účastníka. Obecně řečeno, informace bude předána do serveru Google ve Spojených státech amerických a tam uchována. Pokud umožníte anonymizaci IP na této webové stránce, Vaše IP adresa bude předtím ze strany Google zkrácena v rámci členského státu EU nebo jiného státu, který je smluvní stranou Smlouvy o EEA. Jen ve výjimečných případech bude plná verze IP adresy předána do serveru Google ve Spojených státech amerických a až tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google využívat tyto informace k analýze využívání webové stránky z Vaší strany za účelem vyhotovení zpráv ohledně využívání webových stránek pro jednotlivé provozovatelé webových stránek a poskytování doplňkových služeb v souvislosti s využíváním webových stránek a Internetu.   

Za žádných okolností nebude Google slučovat Vaši IP adresu s jinými údaji Google. Používání cookies můžete zakázat odpovídající změnou nastavení softwaru ve Vašem prohlížeči; rádi bychom Vás ale upozornili, že v takovém případě může dojít k tomu, že nebudete mít možnost využívat v plném rozsahu funkcionality naší webové stránky.

Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných prostřednictvím cookies v souvislosti s využívaním webové stránky z Vaší stránky (včetně Vaši IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů ze strany Google tím, že si stáhnete doplněk ve Vašem prohlížeči, který deaktivujte službu Google Analytics a nainstalujete si tento doplněk ve Vašem prohlížeči. Níže v této souvislosti připojujeme odkaz na doplněk prohlížeče, který umožňuje deaktivaci cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další variantou k doplňku prohlížeče nebo prohlížeče na Vašem mobilním telefonu, je možnost kliknout na následující odkaz, který umožňuje nastavit zákaz cookies (možnost opt-out), čím zabráníte tomu, aby služba Google Analytics získávala jakákoliv údaje během Vaší návštěvy webové stránky (Možnost opt-out funguje jen pro daný prohlížeč a jen pro danou doménu. Pokud chcete smazat cookies ve Vašem prohlížeči, musíte opětovně kliknout na následující odkaz: Deaktivovat Google Analytics

Část 5 Souhlas a jeho odvolání
Prosím berte na vědomí, že pokud nám udělíte souhlas k použití, zpracovávání a přenosu údajů pro marketingové účely (např. k odběru elektronického newsletteru nebo k zasílání nabídek), máte možnost kdykoliv svůj poskytnutý souhlas odvolat bez toho, abyste byli povinni zaslat oznámení o odvolání souhlasu zvláštní formou či pouze v určité lhůtě; oznámení o odvolání souhlasu bude účinné v jakékoliv podobě. Vaše osobní údaje budeme následně používat pouze v souladu s právními předpisy, například pro zasílání propagačních materiálů poštou, kdy máte rovněž možnost odmítnout využití Vašich osobních údajů pro tyto účely.

V obou případech prosím kontaktujte: VAG Holding GmbH, Carl-Reuther-Strasse 1, 68305 Mannheim, Spolková republika Německo, +49 (621) 749-0, datenschutz-ma@vag-group.com.

Po obdržení Vašeho oznámení o odvolání souhlasu budeme Vaše osobní údaje využívat pouze pro účel zpracování objednávky a nebudou Vám již zasílány žádné propagační materiály.

Část 6 Přenositelnost osobních údajů na třetí strany
Za účelem zpracování Vaší objednávky je potřebné, abychom Vaše osobní údaje předali třetím stranám (např. dodavatelům nebo dopravcům/zasílatelům). V tomto případě budeme vyžadovat, aby nám bylo z jejich strany potvrzeno, že údaje předány třetím stranám budou nimi použity výhradně za účelem splnění nimi stanovených povinností nebo úkolů. Informace budou předány pouze státním orgánům nebo institucím v nezbytném rozsahu na základě závazných národních právních předpisů. 

Část 7 Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí našich služeb. Za určitých okolností máme ale na základě právních předpisů stanovenou povinnost uchovávat informace po delší dobu.

Část 8 Zabezpečení údajů
Přijali jsem preventivní technická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů, zejména s ohledem na potřebu zabránit ztrátě nebo manipulaci nebo neautorizovanému přístupu k Vašim údajům. Snažíme se naše bezpečnostní preventivní opatření pravidelně aktualizovat a udržovat ve stavu odpovídajícími aktuálnímu vývoji.

Část 9 Žádost o informace
Kdykoliv máte právo být bezplatně informováni o tom, jaké údaje jsou z naší strany o Vás uchovávány, odkud byly tyto údaje získány, kdo tyto údaje získal, a dokdy bude probíhat zpracování těchto údajů. Pokud dojde k tomu, že jsou o Vás uchovávány nepřesné údaje nebo jsou-li uchovávány nezákonně, jsme připraveni tyto údaje opravit, omezit jejich zpracování nebo je vymazat. Prosím laskavě nás bez zbytečného odkladu informujte o jakýchkoli změně Vašich osobních údajů, jakmile dojde k této změně.

V případě jakýchkoli otázek ohledně informací, dotazů, stížností, komentářů nebo připomínek týkajících se ochrany údajů nás, prosím, neváhejte kontaktovat poštou na VAG Holding GmbH, Carl-Reuther-Straße 1, 68305 Mannheim, Německo, nebo e-mailem na datenschutz-ma@vag-group.com.