Čištění odpadních vod

Důležitá je odolnost

VAG Odpadní voda

Kvalita technologií čištění odpadních vod závisí na kvalitě instalovaných armatur, protože ukládání, transport a čištění kalných a průmyslových odpadních vod kladou mnohem vyšší požadavky na materiály, než například úprava pitné vody. Tyto požadavky na armatury pro často velmi silně kontaminované odpadní vody vyžadují vysokou úroveň odborných znalostí a použití speciálních armatur. Naši specialisté však pro každou aplikaci najdou vhodné řešení.

K výrobě VAG armatur pro použití v odpadní vodě používáme výhradně materiály, které jsou pro tuto oblast použití vhodné. Příkladem je VAG EROX®plus Vřetenové šoupátko s nadstandardní těsností. Vysoká kvalita každého z našich výrobků, standardních či vyrobených na zakázku, je samozřejmostí. Již řadu let podporujeme projektanty, provozovatele a zhotovitele svými zkušenostmi a radíme jim při volbě vhodných materiálů, povrchových ochran i těsnicích prvků.

Pokud se rozhodnete pro VAG, můžete si být jisti, že jste investovali do bezpečnosti a spolehlivosti.

VAG armatury v technologiích čištění odpadních vod

Kliknutím na obrázek se spustí animace.

Čistírna odpadních vod Lichte, Německo

V povodí dokončené přehrady Leibis žije při zohlednění obchodních a průmyslových zón a cestovního…

Téměř 1 500 armatur pro ČOV v Dubaji, Spojené arabské emiráty

Dubaj, prudce se rozvíjející a oslnivá metropole u Perského zálivu, je největším městem Spojených…

Speciální armatury pro systém protipovodňové ochrany v Bogenu, Německo

Dolnobavorské město Bogen je označováno jako “Brána do Bavorského lesa”. Toto středověké město leží…

Úpravna vody v Březně, Česká republika

Hornictví má v České republice dlouhou tradici. Archeologické nálezy dokazují, že hledání cenných…