Uzavírací armatury od profesionálů – to se vyplatí

Čerpadla, armatury a jejich pohony regulují průtok pracovního média v chladicích okruzích a zajišťují nepřetržitý provoz elektrárny. Co se však stane, když čerpadlo chladicího okruhu vody selže?

Výpadek čerpadla má dopad na mnoho systémů elektrárny, které spolu přímo nebo nepřímo souvisí (např. čerpadla a kondenzátory). Závadám lze předcházet profesionálním projektováním a výpočty, což uvedeme na příkladu čerpadla chladicího okruhu.

Jakmile dojde ke zpětnému toku média, musí být proudění kvůli ochraně čerpadla a jeho pohonu proti obrácení směru rotace zastaveno zpětnou klapkou. V tomto případě poskytují ochranu speciální rychlouzavírací zpětné klapky nebo kombinované zpětné ventily, které brání změně směru rotace pomocí spojky, která se automaticky zapíná. Moderní čerpadla jsou vybavena automatickým blokovacím systémem, který však na rozdíl od zpětných klapek nezabraňuje zpětnému toku média. Voda tak protéká stacionárním čerpadlem a potrubní systém, včetně všech armatur, se nekontrolovaně odvodňuje a v krajních případech zcela vyprázdní, což s sebou nese velmi nepříjemné následky. Vyprázdněný kondenzátor totiž kvůli náročnému opětnému plnění brání rychlému obnovení chodu systému.

Maximální kontrola, minimální použití síly: VAG uzavírací klapky

Komplexní a tedy spolehlivou ochranu poskytují výhradně armatury - v ideálním případě kombinované s VAG HYsec Hydraulickým pohonem s pákou a závažím, které dokonale kontrolují a v případě potřeby uzavírají průtok vody a brání tak škodám způsobeným např. vodními rázy, pomocí individuálně přizpůsobených uzavíracích časů. Vzhledem k hydraulickému uzavírání pomocí padajícího závaží nepotřebují uzavírací klapky od VAG k nouzovému uzavření elektřinu, čímž znatelně zvyšují energetickou účinnost systému. VAG uzavírací klapky mohou současně plnit několik úkolů díky různému příslušenství nebo jeho chytrým kombinacím:

  • jako zpětná klapka pro ochranu čerpadla,
  • jako řízená uzavírací klapka pro ochranu před vodními rázy,
  • jako armatura pro řízený rozběh čerpadel,
  • jako uzavírací armatura k prevenci zpětného proudění a
  • jako bezpečnostní armatura s aretací disku při provádění údržby v potrubí.

Naše doporučení: VAG EKN® Uzavírací klapka s dvojitě excentricky uloženým diskem v kombinaci s VAG HYsec PRO Hydraulickým pohonem s pákou a závažím a bezpečnostní aretací disku.