VAG HaK

Stručná historie hodonínské armaturky

1881 (1887?)

 • V Hodoníně je založena firma „Václav Kudrna, slévárna a strojírna specializovaná na výrobu jednoduchých armatur a opravy strojního zařízení místních továren

1908

 • Firmu po otci přebírá Ing. Karel Kudrna. Rozšiřuje slévárnu a firmu více zaměřuje na výrobu kanalizačních a vodovodních armatur a stojanových čerpadel.

1921

 • Spojení s firmou elektrotechnického odborníka Františka Höniga, změna názvu na „Ing. František Hönig a spol., strojírna, slévárna a elektrotechnická továrna v Hodoníně“

1927

 • Partnerství se rozpadá, změna názvu na „Karel Kudrna, slévárna a strojírna v Hodoníně“

1935

 • Společnost se přejmenovává na „Rourovna – slévárna – strojírna K. Kudrna, Hodonín“

1937

 • Výrobní prostory fi. Kudrna již nestačí, a proto začíná výstavba nového závodu v lokalitě Bažantnice, kde armaturka sídlí dodnes.

1943

 • Z rodinné firmy se stává akciová a mění své jméno na HAK a.s. (Hönig a Kudrna)

1944

 • Díky sousedství vlakového nádraží je areál společnosti těžce poškozen americkými bombardéry

1948

 • Společnost HAK je znárodněna a přechází pod správu Sigma pumpy, n. p., Olomouc

1950

 • Spojením firem HAK, strojíren Ing. Höniga a strojíren Františka Čurdy a Františka Veverky vzniká společnost Jihomoravská armaturka n. p., na výrobcích se objevuje značka JMA

1954

 • Připojení závodu Janka v Rohatci

1973

 • Do provozu je uvedena nová slévárna šedé litiny

1978

 • Do provozu je uvedena nová strojírna, začíná se s výrobou dálkových ovládání pro atomové elektrárny

1979

 • Armaturka je včleněna do koncernu SIGMA a mění název na SIGMA Hodonín

1995

 • Kupolové pece na slévárně jsou nahrazeny moderní elektrotavírnou ABB, což výrazně snižuje ekologickou zátěž podniku

1996

 • Sigma Hodonín, s. p. se rozděluje na tři části – Jihomoravská armaturka, Armaturka Rohatec a GEMAX
 • V Jihomoravské armaturce získává většinový podíl německá společnost Bopp & Reuther

2001

 • Firmy Bopp & Reuther Armaturen a Vereinigte Armaturen Gesellschaft fúzují pod hlavičku VAG-Armaturen GmbH. Hodonínská armaturka se stává její dceřinou společností.

2005, 2006

 • Rozsáhlé rekonstrukce strojírny a slévárny
 • Rozšíření areálu o výrobní a montážní haly SHIFT

2008

 • Vybudování Evropského logistického centra (ELC), odkud proudí hodonínské armatury do celého světa.

2017

 • V rámci globalizace a jednotného vystupování v rámci skupiny VAG mění společnost Jihomoravská armaturka spol. s r.o. svůj název na VAG s.r.o.