Výpočty FEM a systémové analýzy pomocí simulace CFD

Bezpečně naplánované použití armatur – pro vyšší efektivitu

FEM calculations and CFD simulations

Pro udržení tempa technického rozvoje jsou nezbytné inovativní postupy vývoje armatur. Konzultační tým má pro vyšší efektivitu Vašich budoucích armatur k dispozici moderní vybavení a nejnovější postupy. To zahrnuje vývoj armatur ve 3D s podporou analýzy pevnosti FEM (Finite Element Method – Metoda konečných prvků) a metody simulace průtoku CFD (Computational Fluid Dynamics – Komplexní experimentální a počítačové modelování). Pomocí simulace FEM lze například stanovit a vizualizovat optimální rozdělení síly na konstrukční díl nebo napěťové chování průtokově optimalizovaného disku uzavírací klapky na vstupu turbíny.

Analýza FEM rovněž umožňuje přizpůsobit výpočtové modely skutečným podmínkám zatížení, a tím provádět přesnou pevnostní analýzu dokonce i pro případy komplexního zatížení. Analýza CFD navíc doplňkově prověřuje průtočné chování v průběhu ovládání armatury. Například další intenzivní zdokonalování virtuálního modelu armatury umožnilo snížením tvorby turbulencí u nové VAG EKN® H300 Uzavírací klapky a snížit její průtokový odpor přibližně o 20%. Z těchto důvodů zaručují obě metody spolehlivé ovládání všech případných provozních stavů a také významné zvýšení efektivity celého zařízení.