Oznámení

VAG renovace uzavíracích klapek
08/18/2021 Úspěšná renovace přes 35 let starých klapek chladicího systému

V rámci projektu renovace jedné z největších švýcarských jaderných elektráren VAG servisní tým úspěšně renovoval dvě velmi staré uzavírací klapky v chladicím systému.

08/13/2021 Finanční sbírka pro zaměstnance VAG s.r.o

V souvislosti s ničivým tornádem, které zasáhlo Hodonínsko 24. června 2021 se naše společnost rozhodla v rámci celé skupiny podpořit finanční sbírkou naše zaměstnance, kteří byli tímto ničivým živlem zasaženi.

06/29/2021 140 let tradice výroby armatur v Hodoníně

Proč jsme si zvolili motto „Nejen vodě udáváme směr“? Zamýšlí se ředitel společnosti VAG s.r.o. Ing. Pavel Janků a pokračuje, naplněním tohoto motta však není tím, že vedle vodohospodářství se věnujeme i plynárenství, energetice a průmyslovým podnikům. Jedná se o to, uvědomit si, že výrobní podnik se nemůže shlížet jen ve vlastní výrobě. Musí se trvale rozvíjet a posouvat, investovat do rozvoje výrobků a technologií. Musí se dobře starat o své zaměstnance, musí být přívětivý ke svému okolí především v oblasti ekologie.

Strana:1 z 5