Úprava vody

VAG se o to postará

VAG Úprava vody

Regulační ventily, šoupátka, zpětné klapky, uzavírací klapky, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily. Připravit ze surové vody prvotřídní pitnou a užitkovou vodu je náročný proces, který vyžaduje použití armatur s dlouhou životností a zvlášť vysokou odolností.

Naše výrobky do technologií pro úpravu vody vyhovují přísným normám pro pitnou vodu. Armatury do technologií pro odsolování mořské vody jsou vyráběny ze speciálních materiálů a jejich pogumované vnitřní části jsou odolné vůči brakické a mořské vodě.

VAG armatury regulují tlak i průtokové rychlosti či slouží jako dálkově řízené armatury chránící čerpadla a potrubní systémy. Naše VAG PICO® Membránové regulační ventily jsou na trhu s regulačními armaturami standardem. Získávání čisté pitné vody z řek, jezer, nádrží nebo z podzemních vod je základním předpokladem našeho života. Na naše zkušenosti v oblasti úpravy vody a kvalitu výrobků se můžete spolehnout.

Potrubní vedení vody Mopanshan-Charbin, Čína

V letech 2005 až 2009 byl vybudován nový systém zásobování pitnou vodou pro město Charbin. Potrubí…

Nožovky v ZOO Praha, Česká republika

Kvůli úhynu více než stovky zvířat a rozsáhlého zničení staveb a výběhů v ZOO Praha staletou vodou v…

Armatury pro rozšíření ÚV Wuxi, Čína

Wuxi, metropole ležící uprostřed železniční trati ze Šanghaje do Nanjingu, je také označována jako…

Pogumované armatury pro odsolovací stanici na Temži, Spojené království

Kvůli rostoucí populaci a zvyšujícím se teplotám se Londýn dostává do velkých problémů v zásobování…