Ochrana životního prostředí

Abychom přispěli k celosvětové transformaci energetiky a správnému nakládání s vodou a odpadními vodami, definovala společnost VAG vedle našeho hlavního segmentu vody specifické strategie pro přehrady a vodní díla a pro odpadní vody, které tyto segmenty podporují. Naši konstruktéři a produktový manažeři společně vyvíjejí inovativní produkty s prodlouženou životností a sníženými tlakovými ztrátami s cílem snížit spotřebu energie během jejich provozování.

Bereme vážně naši odpovědnost za snižování emisí uhlíku tím, že v maximální možné míře využíváme ekologickou energii, pokud je dostupná. Například jsme se rozhodli využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů ve všech závodech VAG, kde je to možné, a většinu závodů jsme již podle toho přepojili. VAG s.r.o. díky přímému napojení na elektrárnu Hodonín získává 100 % elektrické energie z obnovitelného zdroje – biomasy.

Byla zahájena další opatření, jako je zajištění certifikace ISO 14001 a ISO 45001pro všechny naše výrobní závody, a mnoho konkrétních kroků ke snížení našeho dopadu na životní prostředí, jako je zavedení systému sběru dešťové vody v závodu v Indii, částečná energetická soběstačnost brazilských podniků pomocí fotovoltaických panelů, instalace úsporných LED světel v mnoha našich výrobních závodech, modernizace vzduchových kompresorů ke snížení spotřeby energie a mnoho dalších projektů.

 

Služby pro zelená odvětví


Společnost VAG se neustále zaměřuje na vývoj produktů pro ekologická odvětví. Zejména naše nabídky pro přehrady a vodní elektrárny a pro čištění odpadních vod podporují udržitelnou ochranu životního prostředí.

Zjistěte více:

Účelem přehrad a vodních elektráren je zásobování pitnou vodou, ochrana obyvatelstva před povodněmi a zajištění vody pro průmysl a zemědělství, ale také výroba obnovitelné energie. Společnost VAG hraje vedoucí roli ve vývoji moderních a robustních armatur pro tyto aplikace. Výrobky VAG šité na míru nemají konkurenci: Od přívodních a pojistných ventilů, od- a zavzdušňovacích ventilů až po komplexní regulační armatury, které se dokonale přizpůsobují potřebám zákazníků a požadavkům na ochranu životního prostředí.

Podle zprávy OSN o vodě nemělo v roce 2023 přibližně 3,6 miliardy lidí dostupný přístup k čisté pitné vodě a udržitelnému čištění odpadních vod. VAG nabízí komplexní, stále se rozšiřující sortiment armatur pro nejdůležitější zdroj našeho světa: čistou vodu, a podporující tento cíl, správné zpracování odpadních vod. Počínaje požadavky na provoz v silně znečištěných prostředích, přes nátěry a speciální slitiny odolné vůči abrazivním nebo korozivním látkám, VAG disponuje širokou škálou osvědčených výrobků a odborných znalostí, které nabízejí správné řešení pro naše zákazníky a životní prostředí.

Naše úspěchy jsou důkazem odborných znalostí společnosti VAG v oblasti armatur:

Jebel Ali WWTP Dubai

El Cerado Water Reservoir Colombia

Zaujala vás naše řešení?
Zjistěte více!

Zaměření na ekologické výrobky


Společnost VAG vyvíjí pro zákazníky po celém světě nejlepší výrobky ve své třídě v souladu s naší filozofií dlouhodobé životnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Výsledkem nesčetných patentů, působivě dlouhých zkušeností a revolučních nápadů jsou vynikající výrobky pro trh s armaturami na celém světě:
 

  • EKN® H: nejodolnější a nejúčinnější uzavírací klapka na světě s maximální životností a nejvyšší energetickou účinností (ve srovnání se standardní klapkou šetří až 59 % CO2).
    VAG EKN® H Uzavírací klapka s dvojitou excentricitou
     
  • VAG NOVA NIRO 365 ostatní hydranty: Bezúdržbové hydranty, které chrání životy i majetek a mají dlouhou životnost, čímž šetří zdroje; také staré hydranty lze modernizovat nejnovější technologií bez úplné výměny, čímž se šetří další zdroje.
    VAG NOVA NIRO 365 Nadzemní hydrant
  • a mnoho dalších, které budou následovat!

Využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v závodech VAG


Naše vysoce kvalitní výrobky podporují tento cíl tím, že spolehlivě přetrvají často desítky let, a není tedy nutné je nahrazovat novými výrobky. Přesto je k výrobě našich ventilů potřeba velké množství energie, zejména na odlévání. Proto jsme začali využívat dodávky energie z obnovitelných zdrojů.

Naše vlastní slévárna přešla na 100% obnovitelné zdroje a jsme hrdí na to, že téměř všechny z našich výrobních závodů využívají 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Společnost VAG převedla všechny smlouvy o dodávkách elektrické energie pro naše závody na obnovitelné zdroje. Díky tomu bude skupina VAG trvale získávat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů a bude sloužit jako vzor pro přechod dodávek elektrické energie na obnovitelné zdroje.

Abychom dosáhli více, začneme také aktivně oslovovat naše dodavatele s cílem převést i naše dodavatelské řetězce na využívání obnovitelné energie, kdekoli to bude možné.
Kromě toho se budeme cíleně zabývat především možnostmi úspory spotřeby energie. Dosažení našich cílů podpoří každoroční konkrétní investice. Například byly vyměněny vzduchové kompresory za energeticky účinnější modely, provozovny byly vybaveny LED osvětlením nebo byla provedena renovace izolace budov.