Armatury pro plynárenství

Do budoucnosti s předstihem

VAG Gas distribution

Rostoucí poptávka po zemním plynu a bioplynu vyžaduje od provozovatelů distribučních systémů, aby zajistili jejich spolehlivost a bezpečnost. Narůstajícímu významu zemního plynu se také přizpůsobuje průmysl budováním elektráren s kombinovaným paroplynovým cyklem, neboť proces přeměny zemního plynu na el. energii je vysoce vysoce efektivní a úsporný.

Vyjděte zítřku vstříc už dnes - připravte Váš plynovod na větší poptávku a zajistěte mu dlouhodobý bezporuchový provoz. K tomu potřebujete, aby Vám odborníci z oboru navrhli vhodné armatury pro střední a nízký tlak. Náš sortiment výrobků pokrývá řadu aplikací pro plynárenský průmysl, přičemž současně vyhovuje veškerým náležitým evropským normám a dalším kritériím způsobilosti.

V případě použití VAG EKO®plus Měkkotěsnicích šoupátek nebo u dálkových potrubí VAG EKN® Uzavíracích klapek se můžete spolehnout na jejich těsnost a dlouhodobou spolehlivost bez ohledu na to, zda se jedná o armatury ovládané ručně nebo vybavené elektropohony či pneupohony.

Prodej VAG armatur pro plyn je na českém a slovenském trhu realizován výhradně společností G.A.S., která nabízí široký sortiment výrobků pro celý obor plynárenství.

Bioplynová stanice Bratislava – Vrakuňa, Slovensko

Bioplyn je vyráběn zejména fermentací biomasy v anaerobních podmínkách. Při tomto procesu vzniká…

Bioplynová stanice Tecklenburg, Německo

Výzkum zdrojů obnovitelné energie ukazuje cestu k ekologicky šetrné výrobě energie v 21. století.…