Bioplynová stanice Tecklenburg, Německo

VAG ZETA® Knife Gate Valves make green energy more efficient

Stát: Německo
Zákazník: Bioenergie Tecklenburg GmbH & Co. KG
Výrobky: VAG ZETA® Nožová šoupátka

Výzkum zdrojů obnovitelné energie ukazuje cestu k ekologicky šetrné výrobě energie v 21. století. Bioplynové stanice, která využívají obnovitelné suroviny jako zelené zdroje, představují v tomto ohledu klíčovou technologii. Jsou klimaticky neutrální, využívají mimo jiné zemědělské produkty, a tím udržují ekologickou rovnováhu.

Armatury značky VAG přitom napomáhají přesnému řízení složitých technologických procesů a zvýšení jejich účinnosti prostřednictvím automatizace. Jeden příklad lze najít v Německu, ve městě Tecklenburg, které leží u Teutoburského lesa. V Tecklenburgu je v provozu od ledna 2007 bioplynová stanice, která používá pneumaticky ovládané armatury vyrobené v Hodoníně.

Bioplynová stanice o výkonu 500 kW využívá obnovitelné suroviny jako nosiče energie

Získat všechna schválení a povolení pro výstavbu a provoz bioplynové stanice v Tecklenburgu trvalo dva roky. Společnost, založená zvlášť pro tento účel, musela znovu a znovu urgovat odpovědné orgány, aby je nadchla pro zelenou energii. Nakonec přesvědčil autorizované orgány argument, že bioplynová stanice vytvoří další ekonomický pilíř místního zemědělskému průmyslu. Zařízení vlastněné společností Bioenergie Tecklenburg je nyní v ziskovém provozu od ledna 2007 a jedenáct akcionářů společnosti, z nichž všichni jsou farmáři z regionu, je nyní úspěšnými podnikateli ve výrobě energie.

Bioplynová stanice o výkonu 500 kW, zařízení firmy NAWARO, využívá obnovitelné suroviny jako nosiče energie. Bioplyn generovaný fermentací silážových krmiv, z nichž 80 % pochází z farem akcionářů, se používá k výrobě elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce. Primární a sekundární fermentory jsou propojeny komplikovaným potrubním systémem. Dávkování substrátu mezi primárními a sekundárními fermentory je zajištěno automatizovanými nožovými šoupátky.

Skutečná výzva pro technologii armatur

Vysoké požadavky na kvalitu a uživatelskou přívětivost armatur znamenaly skutečnou výzvu. Všechny díly musely zajistit absolutně bezporuchový a plně automatizovaný provoz celého komplikovaného procesu. Na základě neveřejného nabídkového řízení vypsaného firmou Relapo GmbH se sídlem v Hopstenu, Německo, podala VAG nabídku spolu se svým distributorem HTI Cordes & Graefe, Osnabrück, Německo. K řádnému provozu a správné funkci bioplynové stanice v Tecklenburgu mělo přispět 15 kusů VAG ZETA® Nožových šoupátek z hodonínské armaturky.

Bylo dosaženo podstatného zvýšení ziskovosti celého zařízení

VAG získala kontrakt koncem roku 2006. Firmu Bioenergie Tecklenburg přesvědčila koncepce, kvalita, ale především flexibilita nabídky VAG pokud jde o automatizaci armatur. Navíc bylo nutné dodat a instalovat všechny armatury již koncem prosince, protože jen tak mohlo být zařízení uvedeno do provozu podle harmonogramu, v lednu 2007. Ve druhé fázi pak musela být provedena automatizace armatur, které byly původně vybaveny ručními koly a přímo na místě musely být podle závazku VAG opatřeny pneumatickými pohony.

K tomu došlo v únoru, kdy byly na 10 z 15 šoupátek nainstalovány pneupohony značky FESTO. Bez demontáže šoupátek, a tím bez přerušení provozu, tak bylo dosaženo rozhodujícího zvýšení ziskovosti celého zařízení.

VAG udělala další krok ke klimaticky neutrální výrobě energie

VAG ZETA® Nožová šoupátka fungují hladce a bez problémů od prosince 2006. Dohodnutý termín uvedení do provozu byl splněn a byla dodržena tvrzení projektantů o zvýšení ziskovosti. To je další krok firmy VAG směrem ke klimaticky neutrální výrobě energie. Podle oznámení provozovatele se očekává návratnost investice v hodnotě 1,5 milionu EUR za 10 až 12 let. Odpadní teplo generované kogenerační jednotkou odpovídá 330 000 litrům topných olejů a je využíváno zemědělskými podniky a k vytápění obytných budov.

Kromě tepla generuje toto vysoce ziskové zařízení čtyři miliony kWh zelené elektrické energie, která je dodávána do místní energetické sítě provozované podniky veřejných služeb ve městě Lengerich. Jedná se o úspěšný a inovativní projekt pro VAG i pro společnost Bioenergie Tecklenburg.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • Bioplynová stanice Tecklenburg (EN)
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení