Zásobování vodou

Řízeno armaturami VAG

VAG Zásobování vodou

Dlouhodobé a bezpečné zásobování vodou závisí především na spolehlivých, vysoce odolných materiálech. Systémy rozvodů užitkové a pitné vody musí každodenně garantovat spotřebitelům v daném regionu dodávky požadovaného množství vody v potřebné kvalitě a o správném tlaku.

Pro bezproblémový provoz jsou kromě potrubí důležité i spojovací prvky, tvarovky a armatury - ať už uzavírací (šoupátka a klapky) nebo regulační. Spolehlivý a bezpečný provoz zajišťují také zařízení pro protipožární ochranu, jako například hydranty. Každý, kdo uvažuje z hlediska efektivnosti vynaložených prostředků, zvolí armatury s dlouhou životností od společnosti VAG, které regulují tlak a průtočné množství, chrání potrubí i čerpadla proti poškození a mají dlouhou životnost. Příkladem může být např. osvědčená VAG EKN® Uzavírací klapka.

Mnohé vodárny a čerpací stanice již dlouhou dobu důvěřují kvalitě našich standardních i zakázkově vyrobených armatur. Díky armaturám od VAG budete mít rozvody vody plně pod kontrolou.

VAG armatury ve vodovodních sítích

Kliknutím na obrázek se spustí animace.

Dodávky vody pro chrám Tirumala, Indie

Proslulý chrám Tirumala navštíví každoročně téměř 40 miliónů lidí. Chrám se nachází v kopcovitém…

Zásobování měst vodou z hor, Španělsko

Tento projekt byl konzultován s VAG už od samého počátku. Naši projektoví inženýři pomáhali s…

Zajištění dodávek pitné vody pro Santiago de Chile, Chile

Hlavní město Chile s více než šesti milióny obyvatel má mimořádně velkou spotřebu pitné vody. Za…

Armatury pro mořskou vodu v elektrárně Maasvlakte, Nizozemsko

V roce 2000 koupila společnost E.ON státní energetickou firmu v oblasti Rotterdam/Haag, čímž…