Průmyslové podniky

Nestandardní podmínky - problém pouze na papíře

VAG Průmyslové podniky

Ekonomická efektivita výrobních procesů v průmyslu závisí na mnoha faktorech. Kromě nákladů na zaměstnance a ceny surovin a energií hraje důležitou roli i voda. Jak efektivně je ve vaší společnosti voda distribuována a vyžívána? Je jímání, přeprava a čištění průmyslové odpadní vody prováděno podle předpisů stanovených vyhláškami? Spolehlivé zajištění vody je ve všech odvětvích průmyslu alfou a omegou ekonomické výroby. A za tím si jako výrobní podnik stojíme.

Je jedno zda se jedná o zpracování kovů a rud, papírenský nebo chemický průmysl - VAG armatury zaručí Vaší společnosti vysoký stupeň zajištění investic a spolehlivost provozu. Armatury konstruované pro vysoké tlaky a velká průtočná množství, jako naše VAG EKN® Uzavírací klapka s VAG HYsec Hydraulickým pohonem s pákou a závažím, odolají i největšímu zatížení. Požární bezpečnost Vašich provozů zajistí velkoobjemové NOVA Nadzemní hydranty a EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátka pro stabilní hasicí zařízení.

Nebojte se kontaktovat VAG, i pokud jsou podmínky ve Vašich průmyslových provozech skutečně nestandardní. Díky nabídce speciálních povrchových úprav a vysokojakostních materiálů máme reference armatur, které i v extrémních podmínkách provedly desítky až stovky tisíců cyklů a slouží bez problémů již mnoho let.