Školení technického personálu

Když chcete vědět jak na to

VAG technician training

Seznamte se z první ruky s provozním režimem a širokým rozsahem použití VAG armatur a jejich pohonů. Zkušení školitelé Vás názorně provedou naším výrobkovým portfoliem a ukáží Vám, jak VAG armatury používat bezpečně, efektivně a jak při jejich montáži a provozu předcházet zbytečným chybám. Školení jsou obsahově přizpůsobena pro různé cílové skupiny (montážníci, pracovníci technické údržby, aj.) a jsou koncepčně postavena tak, aby vedla k rychlému uvedení teorie do praxe.

My nabízíme

  • Rozmanitost školení - od standardních výrobků po individuální koncepce
  • Školení na protipožární hydranty, regulační armatury, uzavírací armatury, armatury pro odpadní vodu i speciální školení dle požadavků zákazníka
  • Použití moderních médií k vizualizaci širších souvislostí (3D animace, podpůrné aplikace, aj.)

Vy získáváte

  • Detailní instruktáž, díky které se vyhnete zbytečným chybám
  • Cenné rady od VAG servisních techniků a projektových inženýrů
  • Praktické nácviky přímo na konkrétních armaturách
  • Osvědčení o způsobilosti provádět servis VAG armatur

 

Potřebujete opravit armaturu, seřídit pohony, domluvit si školení nebo se prostě jen na něco zeptat?

Neztrácejte drahocený čas a obraťte se přímo na naše servisní oddělení - rádi Vám se vším pomůžeme.