Certifikáty
 • Oprávnění dodavatele ČEZ / 10-2020
  Osvědčení společnosti ČEZ, a. s. potvrzuje, že společnost VAG je kvalifikovaný výrobce armatur s oprávněním pro dodávky do jaderných elektráren.
 • ISO 14001:2016 / 11-2021
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG používá systém environmentálního managementu.
 • ISO 9001:2016 / 11-2021
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG používá systém managementu jakosti.
 • OHSAS 18001:2008 / 03-2021
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • GSK: RAL-GZ 662/2 - Procesy / 12-2020
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má nastaveny procesy a disponuje technologiemi, které umožňují povrstvovat armatury v režimu těžké protikorozní ochrany.
 • GSK: RAL-GZ 662/3 - Výrobky / 12-2020
  Certifikát potvrzuje, že armatury společnosti VAG uvedené v příloze tohoto certifikátu jsou povrchově chráněny v režimu těžké protikorozní ochrany.
 • AD 2000-Merkblatt HP0 / 09-2020
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má výrobní proces a zkoušení armatur v souladu s požadavky na tlakové nádoby dle normy AD 2000-Merkblatt.
 • AD 2000-Merkblatt W0 / 09-2020
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má výrobní proces odlitků z šedé a tvárné litiny v souladu s požadavky na tlakové nádoby dle normy AD 2000-Merkblatt.
 • Certifikát o pojištění / 12-2020
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku či svou činností.
Politiky
 • Politika QMS, OHSAS & EMS
  Politika společnosti VAG zavedená v rámci integrace systému EMS dle ČSN EN ISO 14001 do QMS dle normy ČSN EN ISO 9001
 • Environmentální profil organizace
  Na základě zavedení integrovaného systému řízení si VAG stanovilo politiku QMS a EMS, v niž se zavázalo předcházet a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.