Certifikáty
 • GSK: RAL-GZ 662/2 / 12-2021
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má nastaveny procesy a disponuje technologiemi, které umožňují povrstvovat armatury uvedené v příloze tohoto certifikátu v režimu těžké protikorozní povrchové ochrany GSK.
 • ISO 14001:2016 / 11-2021
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG používá systém environmentálního managementu.
 • ISO 9001:2016 / 11-2021
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG používá systém managementu jakosti.
 • AD 2000-Merkblatt W0 / 09-2023
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má výrobní procesy a kontrolu odlitků z šedé a tvárné litiny v souladu s požadavky na tlakové nádoby dle normy AD 2000-Merkblatt.
 • PED (2014/68/EU) / 09-2023
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má výrobní procesy a kontrolu výrobků v souladu s požadavky normy EN 764-5, část 4.2.
 • Certifikát o pojištění / 01-2022
  Certifikát potvrzuje, že společnost VAG má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou vadou výrobku či svou činností.
Politiky
 • Politika QMS, OHSAS & EMS
  Politika společnosti VAG zavedená v rámci integrace systému EMS dle ČSN EN ISO 14001 do QMS dle normy ČSN EN ISO 9001
 • Environmentální profil organizace
  Na základě zavedení integrovaného systému řízení si VAG stanovilo politiku QMS a EMS, v niž se zavázalo předcházet a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.