Správa a řízení

Obchodní etika a integrita


V roce 2019 společnost VAG navázala spolupráci s renomovanou mezinárodní advokátní kanceláří Baker McKenzie, aby nahradila předchozí nastavení dodržování předpisů komplexním systémem řízení a dodržování předpisů (CMS), který je přizpůsoben rizikům skupiny VAG. S ohledem na mezinárodní normy a směrnice (např. německé právo, americký zákon FCPA, britský zákon o úplatkářství, ISO 37001) skupina VAG aktualizovala své stávající zásady a postupy v oblastech boje proti korupci (včetně hloubkové kontroly třetích stran), boje proti monopolu, boje proti praní špinavých peněz, ochrany osobních údajů, střetu zájmů a udavačství. Současně společnost VAG zlepšila svou strukturu řízení v souvislosti s úpravou svého systému řízení a dodržování předpisů (CMS). V rámci systému řízení a dodržování předpisů (CMS) byla ve všech subjektech zřízena místní komise pro dodržování předpisů a byly zavedeny pravidelné aktualizace důležitých témat v tomto ohledu.

Současně bylo zavedeno profesionální, moderní řešení pro dodržování obchodních předpisů včetně důkladného sledování celosvětových sankčních režimů pro všechny naše provozní subjekty.

Etický kodex společnosti VAG obsahuje obecné zásady naší obchodní etiky.

 

Řízení ESG


Řízení ESG ve společnosti VAG je náš způsob, jak v následujících letech systematicky prosazovat náš program ESG. Nejdůležitějšími prvky jsou definování jasných cílů, řízení jejich realizace a kontrola úspěšnosti jejich plnění.

S podporou skupiny VAG je tato činnost rozdělena do našich provozních jednotek a měsíčně je hlášena vedení skupiny. ESG se stalo součástí místních komisí pro dodržování předpisů, které byly následně přejmenovány na místní komise pro integritu (LIC). Jsme přesvědčeni, že tento způsob důkladného řízení nám do budoucna umožní i nadále zvyšovat laťku našeho programu ESG.