Sociální aspekty

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců


VAG je společnost, která se neustále zaměřuje na zdraví a bezpečnost lidí, snižování rizik na pracovišti a vytváření lepších pracovních podmínek.

Hlavním cílem společnosti VAG je nulový počet nehod a pracovní prostředí bez incidentů. Cílem je dosáhnout každoročně alespoň 50% snížení počtu všech incidentů, zejména pak úrazů s pracovní neschopností.

Do budoucna toto zůstává naším nejvyšším cílem s každodenním, týdenním a měsíčním sledováním a realizací příslušných opatření. Abychom tuto iniciativu dále podpořili, budeme všechny výrobní závody certifikovat podle normy ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví). Již šest z našich osmi výrobních závodů úspěšně získalo certifikát ISO 45001.

 

 

Ochrana dat a soukromí


Společnost VAG bere ochranu dat a soukromí vážně, včetně soukromých údajů uživatelů i údajů nezbytných pro obchodní operace, vývoj a finance.

Aby byla data chráněna a soukromá, vytvořila společnost VAG zásady ochrany osobních údajů, které přijala skupina VAG a všechny její pobočky. Účelem těchto zásad je poskytnout přidruženým společnostem VAG pokyny nezbytné pro dodržování zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů obecně, a konkrétněji obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Všechny přidružené společnosti skupiny VAG, jakož i zástupci, třetí strany nebo jiné osoby jednající jménem skupiny VAG musí dodržovat tyto zásady a všechny platné zákony o ochraně osobních údajů, vč. nařízení GDPR, pokud jde o přístup k osobním údajům a jejich shromažďování, používání, distribuci a uchovávání.

 

Sociální aspekt našich produktů


Výrobky společnosti VAG pomáhají dodávat čistou vodu a čistou energii mnoha komunitám po celém světě, a tím zlepšují život lidí. Naše výrobky se také používají ke správnému čištění odpadních vod, čímž chrání komunity, lidi a životní prostředí. Používají se také pro další aplikace, které chrání a zlepšují život lidí, jako je např. ochrana před povodněmi.

V souladu s tím jsme definovali vizi naší společnosti jako vodítko pro naši každodenní činnost:
Voda je vzácná a mocná. Zaslouží si respekt na celém světě – společnost VAG toto bere vážně. Naším cílem je poskytovat dlouhodobý "klid na duši" zákazníkům, komunitám a našemu životnímu prostředí.

Uvědomujeme si svou odpovědnost přispívat k blahu naší planety a komunit na celém světě a jsme hrdí na to, že výrobky VAG umožňují milionům lidí přístup k pitné vodě, správné čištění odpadních vod, udržitelnou energii a ochranu před povodněmi.

Znáte různá řešení společnosti VAG?

Podívejte se zde!

Nebo se podívejte na příklad z našich referencí:

Pressure Managment Quagagougou