100 let provozu VAG armatur v Koszalinu, Polsko

100 Years of Service in Koszalin, Poland

Stát: Polsko
Zákazník: Město Koszalin
Výrobky: VAG Šoupátka, VAG Hydranty, VAG Domovní přípojky

Ve městě Koszalinu je voda považována za největší poklad. A tak není překvapením, že hospodaření s tímto cenným zdrojem má v tomto polském městě dlouhou tradici. Již v 18. století byla v tehdy pruském městě Köslin zahájena výstavba profesionálního systému zásobování vodou.

Koncem 19. století bylo původní dřevěné vodovodní potrubí nahrazeno litinovým, čímž vznikla první moderní městská vodovodní síť. Rekonstrukce systémů zásobování vodou pro domácnosti v celém Polsku, která byla ukončena na počátku 20. století, byla částečně realizována s použitím armatur firmy VAG (dříve Bopp & Reuther). Šoupátka, nadzemní a podzemní hydranty, domovní přípojky a dokonce i celé vodovodní sítě byly exportovány z německého Mannheimu do Polska a dalších zemí. To platí také pro hydranty, které byly nainstalovány v Koszalinu. Až do roku 2004, tedy po dobu více než sto let, pracovaly tyto hydranty naprosto bez závad. V současné době jsou tito staří litinoví “penzisté” vystaveni v Muzeu vody, jako němí svědkové historie města Koszalinu a jeho hospodaření s vodou.

Nejdříve přišel oheň, potom voda

Dějiny města Koszalinu jsou spojeny s dějinami zacházení s vodou. Když město Koszalin získalo na počátku 18. století statut vládního a posádkového města, muselo splňovat s tím spojené hygienické požadavky. A v souvislosti s tím se stalo prvním městem v Pomořanech, které přivádělo pitnou vodu do města spádovým potrubím. Po obrovském požáru v roce 1718, který zničil přes dvě třetiny města, věnoval pruský král Fridrich Vilém I. částku 2 278 tolarů na rekonstrukci systému zásobování města vodou. Celý nový systém byl vybudován podle aktuálního stavu techniky a obyvatelé, vojáci a koně si mohli užívat čisté vody.

Moderní systém zásobování vodou – s firmou VAG

Po tehdejší rekonstrukci zůstal systém zásobování vodou ve stejném stavu po dobu 150 let. Kolem roku 1870 zahájili městští radní výstavbu moderního systému zásobování vodou s použitím litinového potrubí, které mělo nahradit staré dřevěné potrubí, a výsledek se dostavil velmi rychle. Hygienické podmínky se znatelně zlepšily a ve dvorech začaly mizet latríny. V té době měla vodovodní síť 5 542 metrů potrubí, 23 šoupátek, 50 nadzemních hydrantů a 119 přímých domovních přípojek, přičemž všechny výše uvedené produkty byly prvním exportem armatur firmy VAG, která se tehdy nazývala Bopp & Reuther. Éra zásobování vodou pro jednotlivých domácností byla zahájena právě v Koszalinu.  

100 let partnerství společností Heinrich Scheven a VAG

Když se v roce 1906 městští dodavatelé vody a plynu sloučili v jeden podnik komunálních služeb města Köslin, rozhodli se zlepšit systém zásobování pitnou vodou a zároveň také zdokonalit kanalizační systém. Realizací projektu moderní, dobře fungující kanalizace, byla pověřena projekční firma Heinrich Scheven, která byla založena roku 1874 v Düsseldorfu. Partnerem této firmy, specializované na výstavbu kanalizačních a potrubních systémů, byla a stále je firma VAG.

Projekt zahrnoval výstavbu kanalizace pro odpadní a dešťovou vodu a vybudování biologické čističky odpadních vod. Výrobní závod VAG v Mannheimu vyrobil a dodal všechny potřebné armatury, tzn. šoupátka, domovní přípojky, poklopy a montážní zařízení. Výstavba kanalizačního potrubí, sahajícího až do okrajových oblastí města, trvala pět let a byla nezbytně nutná pro odstraňování a čištění odpadních vod ve stále rostoucím městě. V roce 1919 byla ukončena výstavba biomechanické čističky odpadních vod a v roce 1924 byl zahájen provoz přidružené čerpací stanice. První společný projekt společností Heinrich Scheven GmbH a VAG-Armaturen GmbH, které jsou od té doby partnery, znamenal pro město Köslin a jeho projektanty velký úspěch.

Návštěvnící městského Muzea vody mají příležitost učinit krok zpět v čase a probádat historii zásobování města pitnou vodou a odstraňování odpadních vod. Mnoho exponátů a modelů mapuje historii v současné době polského města Koszalinu v souvislosti s vodou jako důležitým zdrojem.

Hydranty, šoupátka a domovní přípojky vyrobené firmou VAG

Návštěvník najde v muzeu take nejvěrnější “služebníky“ dlouhé historie - hydranty, šoupátka a domovní přípojky, vyrobené firmou VAG. Po dobu více než sta let pomáhaly hydranty značky VAG bojovat s požáry, jako byl ten zničující v roce 1718 a zajišťovaly, aby město nemuselo takovou noční můru znovu zažít. V současné době jsou tito litinoví “penzisté” němými svědky jedinečné historie tohoto města.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • 100 Years of Service in Koszalin, Poland
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení