VAG DigiFlange

Aplikace DigiFlange Vám umožní snadno a rychle stanovit:

VAG DigiFlange
 • rozměry přírub,
 • stavební délky armatur
 • a rozměry potrubí.

Aplikace vznikla na základě potřeby rychle a snadno určit požadovanou přírubu i bez papírového VAG Posuvného pravítka rozměrů armatur a potrubí. Pouhým pohybem prstu, bez nutnosti použití klávesnice, můžete v aplikaci vybírat:

 • požadované materiály,
 • jmenovité světlosti
 • a jmenovité tlaky.

Tlačítky zobrazenými nad uvedenými hodnotami můžete přepínat mezi spojením přírub, stavební délkou armatur, rozměry potrubí a dále je nastavovat. Jen jeden dotek Vás dělí od nejvhodnějšího řešení i s názornou vizualizací!.

Aplikace DigiFlange je zcela zdarma dostupná v angličtině a němčině v App Store (iPhone, iPad) a v Google Play Store (Android).

DigiFlange iPhone iPad
DigiFlange pro iPhone / iPad

Existují dvě možnosti jak DigiFlange nainstalovat:

 1. Načtěte tento QR kód a stahování začne automaticky.
 2. Stáhněte a nainstalujte si DigiFlange ručně: přejít do App Store
DigiFlange Smartphone / Tablet
DigiFlange pro smartphone / tablet s Androidem

Existují dvě možnosti jak DigiFlange nainstalovat:

 1. Načtěte tento QR kód a stahování začne automaticky.
 2. Stáhněte a nainstalujte si DigiFlange ručně: přejít do Google Play Store

 

VAG FlowCalculator

FlowCalculator umožňuje rychlé a snadné propočty objemu proudícího média v závislosti na průměru potrubí nebo průtočné rychlosti

VAG FlowCalculator

Nastavujte hodnoty ve 3D vizualizaci pouhým tažením jednoho nebo dvou prstů po displeji nebo klepněte na příslušnou hodnotu a napište číslo na klávesnici.

Součástí aplikace je také převodník jednotek s možností přepnutí mezi metrickou a angloamerickou měrnou soustavou.

Aplikace FlowCalculator je zcela zdarma dostupná v angličtině a němčině v App Store (iPhone, iPad) a v Google Play Store (Android).

FlowCalculator iPhone / iPad
FlowCalculator pro iPhone / iPad

Existují dvě možnosti jak FlowCalculator nainstalovat:

 1. Načtěte tento QR kód a stahování začne automaticky.
 2. Stáhněte a nainstalujte si FlowCalculator ručně: přejít do App Store
FlowCalculator Smartphone Tablet
FlowCalculator pro smartphone / tablet s Androidem

Existují dvě možnosti jak FlowCalculator nainstalovat:

 1. Načtěte tento QR kód a stahování začne automaticky.
 2. Stáhněte a nainstalujte si FlowCalculator ručně: přejít do Google Play Store

 

VAG Air Valve Calculator

Air Valve Calculator umožňuje jednoduše určit potřebné množství od- a zavzdušňovacích ventilů a jejich umístění v potrubí

VAG Air Valves Calculator

Jednoduše zadejte parametry vašeho potrubního systému vč. délky a výškové nivelace jednotlivých úseků.

Aplikace Vám automaticky vypočítá optimální množství odvzdušňovacích ventilů a jejich umístění v potrubí a vše vykreslí v přehledném schématu.

Aplikace Air Valve Calculator je zcela zdarma dostupná v angličtině a němčině ke stažení z tohoto odkazu: stáhnout aplikaci

Upozornění: Pro strávný chod aplikace je nutné .zip archiv nejprve rozbalit (aplikace spouštěná přímo ze .zip archivu nemá přístup k podložkám).