Tržní segmenty

Profesionální řešení od zkušeného výrobce

Ať jste provozovatel vodovodní sítě, společnost zajišťující čištění odpadních vod, stavební firma, dodavatel technologie, projektant či vlastník malé vodní elektrárny - všude tam, kde se pracuje s vodou, je pro otevírání, uzavírání a regulaci jejího toku třeba odolných a spolehlivých armatur. Jako jejich zkušený dlouholetý výrobce máme široké portfolio sériově i na míru vyráběných armatur, které pokryjí všechny standardní i nestandardní aplikace.

Naše reference mluví samy za sebe a svědčí o kvalitě našich armatur i o spokojenosti jejich majitelů. Od výzkumu a vývoje, přes specifické projektové výpočty a následnou výrobu, zkoušení a uvedení do provozu – po celou dobu máme jasný cíl, kterým je dlouhodobě bezproblémový chod Vaší technologie. Ani po expedici zboží ale naše práce nekončí a jsme Vám plně k dispozici, abychom poradili při řešení technického problému nebo provedli profesionální servis a údržbu armatur nejen z produkce VAG.

Pitná a odpadní voda – vaše odpovědnost
Vodohospodářské společnosti
Vaše moderní provozy - naše kvalitní armatury
Stavební firmy a dodavatelé technologií
Navrženo ve 3D – tak pracují profesionálové
Projektanti a konstruktéři
Nestandardní podmínky - problém pouze na papíře
Průmyslové podniky
Bezpečnost a spolehlivost - pro VAG samozřejmost
Provozovatelé elektráren