VAG LeakMonitoring 4.0

Řešení pro online monitorování sítě

VAG LeakMonitoring 4.0

Včasné zjištění netěsností ve vodovodních sítích má mnoho pozitivních dopadů - zvýšení hygienické čistoty vody ve vodovodním řádu, ekologické výhody a především úsporu nákladů. Z toho důvodu je pro obce a vodárenské společnosti velmi důležité instalovat efektivní a dobře fungující kontrolní mechanismy pro včasné a přesné zjišťování netěsností a snižovat ztrát na absolutní minimum.

VAG používá inovativní technologie, které vám nabízejí optimální, plně automatické monitorování Vaší vodovodní sítě. Systém okamžitě rozpozná změny profilu proudění, které signalizují poškození potrubí a umožňují Vám okamžitě reagovat.

Dlouhé a nákladné zjišťování netěsností a vyhledávání prasklých trubek se konečně stalo minulostí. Monitorovací systém je instalován našimi techniky a předáván připravený k provozu. Školení Vašich zaměstnanců a spolehlivá podpora jsou rovněž součástí našeho komplexního balíčku služeb.

Vaše výhody: Monitorování vodovodní sítě a rychlá detekce netěsností

Na základě mnohaletých zkušeností s podporou managementu vodovodních sítí nabízí VAG celkovou koncepci monitorování Vaší vodovodní sítě přizpůsobenou vašim požadavkům. Zahrnuje měřicí techniku, polohování měřicích míst, analýzu naměřených údajů a vymezení netěsností v síti s podporou softwaru.

VAG LeakMonitoring 4.0 podstatně snižuje čas, potřebný pro zjištění netěsností, což dělá ekonomicky zajímavými i zjišťování a opravy malých netěsností. Několik ultrazvukových průtokoměrů umístěných v jedné oblasti rozezná v případě netěsnosti rozdílná zvýšení průtoku. Tyto hodnoty jsou porovnávány a vyhodnocovány pomocí kalibrovaného hydraulického modelu vodovodní sítě.

Software VAG LeakMonitoring 4.0 je založen na cloudu a využívá veškeré výhody hromadného zpracování dat a strojového učení.

VAG LeakMonitoring – jasné výhody

 • Nepotřebuje oblast DMA (District Metered Area)

 • Vhodné pro všechny materiály potrubí

 • Instalace bez nutnosti přerušení provozu

 • Ideální pro velké nediskrétní zóny

 • Detekce malých netěsností

 • Podstatné snížení času pro zjišťování netěsností

 • Přesná lokalizace netěsností (Google Maps) a stanovení rozsahu netěsností

 • Analýza založená na přesném měření průtoku

 • Uživatelsky přívětivý nástroj na bázi internet - přístup k datům přes počítač, tablet nebo smartphone

 • Vysoce ekonomická metoda

 • Značná úspora zdrojů

 • VAG LeakMonitoring 4.0 - Leták (AJ)
  Stáhnout