Náš program ESG

► Co charakterizuje náš program ESG?
► Jaké jsou hlavní prvky?
► Jaké jsou hlavní cíle?

Přečtěte dále a dozvíte se více…


Hlavní cíle:

  • Nulový počet nehod ve všech entitách VAG
  • Zajištění přístupu k pitné vodě a řádné čištění odpadních vod pro lidstvo
  • Podpora globální energetické transformace
  • VAG jako spolehlivý a udržitelný partner se 100 % integritou po celém světě

Již více než 150 let podporuje společnost VAG zákazníky na celém světě svými výrobky a službami pro vodárenství, odpadní vody a vodní energii. Společnost VAG tak hraje důležitou roli při přispívání k cílům udržitelného rozvoje v oblasti čisté vody a čisté energie, které stanovila Organizace spojených národů, a také k udržitelnému využívání a ochraně vody, což je environmentální cíl podle nařízení EU o taxonomii.

V roce 2019 společnost VAG navázala spolupráci s renomovanou mezinárodní advokátní kanceláří Baker McKenzie, aby nahradila předchozí nastavení dodržování předpisů komplexním systémem řízení a dodržování předpisů (CMS), který je přizpůsoben rizikům skupiny VAG. S ohledem na mezinárodní normy a směrnice (např. německé právo, americký zákon FCPA, britský zákon o úplatkářství, ISO 37001) skupina VAG aktualizovala své stávající zásady a postupy v oblastech boje proti korupci (včetně hloubkové kontroly třetích stran), boje proti monopolu, boje proti praní špinavých peněz, ochrany osobních údajů, střetu zájmů a udavačství. Současně společnost VAG zlepšila svou strukturu řízení v souvislosti s úpravou svého systému řízení a dodržování předpisů (CMS).

Vzhledem k tomu, že společnost VAG je odhodlána dále rozvíjet témata v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení na celém světě (ESG), rozhodli jsme se systematicky a celkově řešit také environmentální a sociální podněty. K dnešnímu dni společnost VAG provedla komplexní posouzení rizik v těchto oblastech a definovala počáteční soubor cílů, jako jsou certifikace ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví) a ISO 14001 (životní prostředí) pro všechny své výrobní závody, a opatření zaměřené konkrétně na naši uhlíkovou stopu.

Další velký důraz je kladen na bezpečnost práce. Společnost VAG se zavázala snížit počet pracovních úrazů na nulu, což je náš konečný cíl. K dosažení tohoto cíle byl zaveden systém, který se důkladně zabývá otázkami bezpečnosti ve všech našich závodech po celém světě. V roce 2022 se společnosti VAG podařilo výrazně snížit počet pracovních úrazů oproti předchozímu období.

 

Životní prostředí


Služby pro zelená odvětví► Vodní energie
► Čištění odpadních vod

Zaměření na ekologické výrobky► Dlouhá životnost
► Energeticky úsporné provedení

Využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v závodech VAG

 

Životní prostředí

Sociální aspekty


Zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Ochrana dat a soukromí

Výrobky VAG celosvětově podporují přístup k pitné vodě a poskytují ochranu před povodněmi

 

Sociální aspekty

Správa a řízení


Obchodní etika a integrita

Řízení ESG

 

 

Správa a řízení