Náš program ESG

► Co charakterizuje náš program ESG?
► Jaké jsou hlavní prvky?
► Jaké jsou hlavní cíle?

Přečtěte dále a dozvíte se více…


Hlavní cíle:

  • Nulový počet nehod ve všech entitách VAG
  • Zajištění přístupu k pitné vodě a řádné čištění odpadních vod pro lidstvo
  • Podpora globální energetické transformace
  • VAG jako spolehlivý a udržitelný partner se 100 % integritou po celém světě

Již více než 150 let podporuje společnost VAG zákazníky na celém světě svými výrobky a službami pro vodárenství, odpadní vody a vodní energii. Společnost VAG tak hraje důležitou roli při přispívání k cílům udržitelného rozvoje v oblasti čisté vody a čisté energie, které stanovila Organizace spojených národů, a také k udržitelnému využívání a ochraně vody, což je environmentální cíl podle nařízení EU o taxonomii.

V roce 2019 společnost VAG navázala spolupráci s renomovanou mezinárodní advokátní kanceláří Baker McKenzie, aby nahradila předchozí nastavení dodržování předpisů komplexním systémem řízení a dodržování předpisů (CMS), který je přizpůsoben rizikům skupiny VAG. S ohledem na mezinárodní normy a směrnice (např. německé právo, americký zákon FCPA, britský zákon o úplatkářství, ISO 37001) skupina VAG aktualizovala své stávající zásady a postupy v oblastech boje proti korupci (včetně hloubkové kontroly třetích stran), boje proti monopolu, boje proti praní špinavých peněz, ochrany osobních údajů, střetu zájmů a udavačství. Současně společnost VAG zlepšila svou strukturu řízení v souvislosti s úpravou svého systému řízení a dodržování předpisů (CMS).

Vzhledem k tomu, že společnost VAG je odhodlána dále rozvíjet témata v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení na celém světě (ESG), rozhodli jsme se systematicky a celkově řešit také environmentální a sociální podněty. Společnost VAG provedla komplexní posouzení rizik v těchto oblastech a definovala počáteční soubor cílů, jako jsou certifikace ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví) a ISO 14001 (životní prostředí) pro všechny své výrobní závody, a opatření zaměřené konkrétně na naši uhlíkovou stopu.

Další velký důraz je kladen na bezpečnost práce. Společnost VAG se zavázala snížit počet pracovních úrazů na nulu, což je náš konečný cíl. K dosažení tohoto cíle byl zaveden systém, který se důkladně zabývá otázkami bezpečnosti ve všech našich závodech po celém světě. Doposud se společnosti VAG podařilo výrazně snížit počet pracovních úrazů oproti předchozímu období.

 

Životní prostředí


Služby pro zelená odvětví► Vodní energie
► Čištění odpadních vod

Zaměření na ekologické výrobky► Dlouhá životnost
► Energeticky úsporné provedení

Využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v závodech VAG

 

Životní prostředí

Sociální aspekty


Zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Ochrana dat a soukromí

Výrobky VAG celosvětově podporují přístup k pitné vodě a poskytují ochranu před povodněmi

 

Sociální aspekty

Správa a řízení


Obchodní etika a integrita

Řízení ESG

 

 

Správa a řízení