Listopad ve znamení oborových akcí

Začátek měsíce listopadu byl v oboru vodohospodářství zajímavý množstvím významných oborných konferencí a seminářů.

Hned první týden v listopadu proběhl v Praze pod záštitou SOVAKu (českého národního sdružení oboru vodovodů a kanalizací) již 20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací. O necelý týden později pořádala v Táboře společnost ENVI-PUR 25. konferenci s názvem Nové trendy v čistírenství a současně na Slovensku probíhala pod záštitou Jána Budaja – ministra životního prostředí SR – 53. Konference vodohospodářů v průmyslu.

Je nasnadě z názvů těchto událostí odvodit jejich zaměření, stejně jako je jasné, že VAG mělo jako tradiční partner na všech těchto akcích své pevné místo. Náš obchodní tým měl díky tomu možnost se osobně setkat s nejvýznamnějšími osobnostmi v oboru českého i slovenského vodohospodářství, načerpat nové informace o požadavcích zákazníků, nové legislativě, budoucích trendech a v neposlední řadě i o plánovaných investičních akcích. My jsme naopak mohli projektantům i provozovatelům technologických zařízení k probíraným tématům přidat odborný pohled zkušeného výrobce armatur a pozvat je k nám do Hodonína, aby viděli, jak vznikají výrobky, se kterými se denně setkávají ve své praxi.

Dne 11. listopadu 2022 se naše společnost prezentovala také na dni otevřených dveří na Integrované střední škole Hodonín, která kromě jiného ve tříletém učebním oboru vychovává nástrojaře a ve čtyřletém učebním oboru s maturitou také mechaniky-seřizovače. Během akce navštívili stánek VAG stávající žáci školy i budoucí potenciální žáci se svými rodiči. Díky této akci se můžeme těšit na budoucí vzájemnou spolupráci mezi VAG a školou např. ve formě exkurzí či odborných praxí a předávat tak naše praktické strojařské zkušenosti mladé generaci.

Přehled