Pogumované armatury pro odsolovací stanici na Temži, Spojené království

Rubber-coated valves for the Thames Water Desalination Plant

Stát: Velká Británie
Zákazník: Thames Water Utilities Ltd
Výrobky: VAG EKN® Uzavírací klapky s vnitřním pogumováním

Kvůli rostoucí populaci a zvyšujícím se teplotám se Londýn dostává do velkých problémů v zásobování vodou. Podle Thames Water, společnosti pro zásobování hlavního města vodou, se poptávka po pitné vodě v Londýně za poslední dvě desetiletí zvýšila o 15 % a nadále bude takovým tempem vzrůstat. Podle prognóz dosáhne populace Londýna v roce 2020 počtu 8 milionů obyvatel.

Společnost Thames Water se rozhodla přijmout včasná opatření a v roce 2006 zahájila výstavbu odsolovací stanice v ústí řeky Temže. Firma Thames Water spojila síly s dvěma hlavními aktéry: s firmou Interserve, vedoucí projekční stavební společností pro veřejné projekty ve Spojeném království a se španělskou společností ACCIONA Aqua, špičkovou firmou v technologii úpravy vody.

Nejen první odsolovací stanice v Londýně, ale také jedna z největších na světě

Při odhadovaných nákladech 300 milionů EUR, nebude tato odsolovací stanice pouze první v Londýně, ale bude také jednou z největších na světě. V Becktonu, který leží na severním břehu Temže, jsou práce téměř hotovy a stanice má jít do provozu v roce 2010. To znamená, že denně bude k dispozici dalších 150 milionů litrů pitné vody, což je objem, který pokryje potřebu přibližně 10 % obyvatel Londýna.

Voda bude čerpána při odlivu z nálevkovitého ústí řeky v Becktonu. Odsolovací stanice leží poblíž ústí Temže, kde je voda brakická a sestává ze směsi říční vody a slané mořské vody. Brakická voda je vedena přes membránu a následným odstraněním soli a dalších nečistot se z ní pomocí reverzní osmózy získává vysoce kvalitní pitná voda.

Požadavek na vysoce odolné armatury, použity dvě pogumované VAG EKN® Uzavírací klapky

Vysoký obsah soli způsobuje vysokou korozi, takže je třeba k regulaci procesu použít vysoce odolné armatury. Armatury značky VAG jsou k tomuto účelu vyráběny již mnoho let. Ventily VAG mají speciální povrchovou úpravu, která zabraňuje korozi a zvyšuje jejich životnost. Simon Wilkinson, projektový manažer firmy Interserve, si rád nechal poradit od VAG, předního světového výrobce z Německa. “Wilson McPhail z pobočky VAG ve Spojeném království nás při výběru potřebných armatur podporoval svými rozsáhlými odbornými znalostmi”, říká Simon Wilkinson. “Na základě jeho návrhu jsme se rozhodli použít dvě pogumované VAG EKN® Uzavírací klapky DN 300 a DN 1400, PN 16”.

Objednané armatury byly dodány na místo lodí, přesně podle harmonogramu, v lednu 2009 a byly instalovány v plánované fázi výstavby. Již v květnu 2009 proběhly první zkoušky a úspěšná přejímka. “Nyní, v konečné fázi projektu, pracujeme pod velkým tlakem na jeho dokončení a uvedení zařízení do provozu”, říká Simon Wilkinson z firmy Interserve. “Způsobem, jakým společnost VAG realizovala celou zakázku a spolehlivostí jejích dodávek potvrdila VAG svoji profesionalitu”. Odsolování mořské vody je energeticky náročný proces, a proto je odsolovací stanice v Becktonu na počátku provozována na bionaftu. V současné době je prověřována možnost budoucího použití obnovitelných zdrojů energie.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • Pogumované armatury pro odsolovací stanici na Temži (EN)
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení