Výhody použití nožových šoupátek v odpadních vodách

VAG Abwasser Wastewater

Kromě dlouhodobé životnosti a spolehlivosti jsou v technologiích zpracování odpadních vod ještě další důvody, proč používat VAG armatury s komponenty z korozivzdorné oceli.

Jedním z nich je např. to, že nůž šoupátka musí být schopný překrojit hustý kal, a tím zajistit plné uzavření šoupátka. Pro takovéto médium jsou kovotěsnicí či měkkotěsnicí šoupátka s klínem nevhodná. Naopak nožové šoupátko si s tímto problémem hravě poradí. Při každém otevírání je navíc nůž očištěn pomocí dvojice integrovaných stíracích lišt, čímž se snižují nároky na údržbu a tedy i časové a finanční požadavky na dlouhodobé udržení šoupátka v provozuschopném stavu.

Velkým problémem v oblasti odpadních vod je také agresivita prostředí a s tím spojené výrazné navýšení rizika vzniku koroze. Nožová šoupátka s nožem z korozivzdorné oceli výborně vzdorují takovýmto podmínkám a není proto nutné na nich provádět údržbu či výměny příliš často. Koroze u armatur vyrobených z méně kvalitních surovin neznamená jen zkrácený interval oprav, ale také permanentní riziko selhání armatury, která nemusí být schopná v kritický okamžik řádně uzavřít průtok.

Přehled