Využití geotermální energie v Pullachu, Německo

Geothermal energy Pullach

Stát: Německo
Zákazník: Obec Pullach
Výrobky: VAG RIKO® Plunžrové ventily DN 150 PN 25

Co je geotermální energie?

Tento výraz pochází z řečtiny a skládá se ze slov “geo”, což znamená Země, a “thermos”, což lze přeložit jako teplo, a tedy se jedná o tepelnou energii Země. Geotermální energie patří mezi obnovitelné zdroje energie a lze ji získávat ze zemské kůry, která má tloušťku přibližně 40 kilometrů. Tato tepelná energie nepřetržitě proudí do zemské kůry z tekutého jádra Země, jehož teplota je odhadována na 5 000 °C až  9 000 °C. V některých případech se toto teplo dostává dokonce až na zemský povrch v podobě sopek nebo gejzírů. Island má mimořádné množství aktivních vulkanických systémů a je znám svými gejzíry a horkými prameny. Proto není překvapením, že geotermální energie je na Islandu nejdůležitějším zdrojem energie. Průměrná teplota těsně pod zemským povrchem je přibližně 10 °C a zvyšuje se směrem k jádru o přibližně 3 °C na 100 metrů hloubky. Teplota 85 °C v hloubce 3 000 metrů je vhodná pro účely vytápění.  

Využití geotermální energie v Pullachu

Geologické podmínky pro získávání tepla ze Země jsou však optimální také v Německu, nebo ještě přesněji v jižním Bavorsku. Obec Pullach, ležící v údolí řeky Isar v jižní části okresu Mnichov, provozuje spolu se společností Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH) již od roku 2005 geotermální teplárnu. Pro získání geotermální energie je třeba provést dva vrty. Prvním, extrakčním vrtem, je horká voda o teplotě 102 °C až 107 °C přiváděna na povrch z hloubky cca. 3 500 m a je vedena do výměníku tepla. Po průtoku výměníkem se horká voda přivádí přímo ke spotřebitelům a předtím extrahovaná ochlazená termální voda je druhým, reinjektážním vrtem, vedena zpět do země (“princip udržitelnosti”).

Firma VAG dodala do geotermální teplárny v Pullachu dva kusy VAG RIKO® Plunžrových ventilů DN 150 PN 25. Tyto dvě armatury byly nainstalovány mezi hlavy vrtů a výměník tepla a další VAG RIKO® Plunžrový ventil DN 200 PN 25 byl nainstalován před reinjektážní vrt. Tyto regulační plunžrové ventily, které odolávají teplotám do 150 °C, byly na zakázku odlity ze speciální nerezové oceli. Médium o provozní teplotě 107 °C, regulované plunžrovými ventily, obsahuje vysoké koncentrace rozpuštěných plynů, např. metanu, dusíku nebo oxidu uhličitého. Úkolem ventilů je udržet tlak v systému na konstantní úrovni, aby veškeré rozpuštěné plyny zůstaly rozpuštěny a nedocházelo k usazování nečistot.  

Vzhledem ke zvláštním podmínkám zařízení byl zvolen speciální odlitek. Tento materiál je dlouhodobě odolný i ve zvlášť obtížném prostředí termální vody. V roce 2009 bylo město Pullach za tento projekt, který šetří životní prostředí, oceněno organizací pro ochranu životního prostředí “Deutsche Umwelthilfe” a již v roce 2011 se síť dálkového vytápění města Pullach rozšířila na 25 km.

Téměř všechny veřejné budovy, jako například radnice, měšťanský dům, koupaliště a školy, ale také církevní instituce, průmyslové podniky a samozřejmě velký počet soukromých zákazníků, jsou dálkově vytápěny teplem generovaným v tomto geotermálním zařízení. Od uvedení do provozu plní plunžrové ventily své regulační úkoly spolehlivě a bez závad. 

Zpět na přehled


Doplňující informace:
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení