Úpravna vody v Březně, Česká republika

Water treatment of mine water

Stát: Česká republika
Zákazník: Severočeské doly a.s.
Výrobky: VAG MONO Nožové šoupátko, VAG EROX® Vřetenové šoupátko, VAG ERI® Vřetenové šoupátko, VAG RETO-STOP Zpětná klapka, VAG INTEREX Uzavírací klapka

Hornictví má v České republice dlouhou tradici. Archeologické nálezy dokazují, že hledání cenných kovů započalo již ve 13. století. V současné době pomáhá společnost VAG minimalizovat důsledky těžby. Zastaralé technologie byly nahrazeny armaturami VAG, které při čištění odpadní důlní vody zaručují dodržování platných mezních hodnot. Každoročně se tím získává 2,5 milionu krychlových metrů vysoce kvalitní vody, která je bezpečná pro životní prostředí a lidskou spotřebu. Svojí komplexní koncepcí se hodonínská armaturka prosadila proti cenově výrazně příznivější konkurenci, a to díky vysoké kvalitě a skvělému servisu.      

Hodonínská armaturka realizovala tento projekt spolu se svojí německou mateřskou společností VAG. Pro získání kontraktu musela být splněna klíčová kritéria veřejné soutěže, a to provozní bezpečnost, bezpečnost investice a nepřekročení kvalitativních mezních hodnot upravené vody, vracené do životního prostředí. Provozovatel úpravny vody, Severočeské doly a.s., největší výrobce hnědého uhlí v České republice, zaslal z toho důvodu účastníkům tendru rozsáhlý seznam požadavků. Výsledkem úspěšného projektu muselo být splnění dvou aspektů: ochrana životního prostředí a mezinárodní prestiž. Hnědé uhlí, těžené v Březně, je palivem pro většinu kogeneračních elektráren v České republice. Z toho důvodu musely být dodrženy mezinárodní normy a minimální zatížení životního prostředí.

Požadavek na armatury s maximálně možnou odolností proti korozi

Těžba hnědého uhlí v dolech u Března je doprovázena nesmírnou spotřebou vody. Proto bylo zodpovědné zacházení s touto drahocennou surovinou již delší dobu nezbytné. Nakonec to byly zřetelně nižší limitní hodnoty nerozpuštěných částic v navrácené upravené vodě, které měly za následek nutnost výstavby zcela nové úpravny vody. Vyšší cena na světových trzích navíc způsobila, že se těžba hnědého uhlí v dříve neziskovém dole opět stala ekonomicky rentabilní. V důsledku zvýšení těžby v dole došlo ke zvýšené spotřebě vody, která musela být upravována, což starou úpravnu vody nakonec přivedlo na hranici její kapacity. Bylo nezbytné postavit novou úpravnu vody, která by se vypořádala s novými limitními hodnotami a s velkými objemy důlní vody.

Provozovatel současně požadoval armatury s maximálně možnou odolností proti korozi, které by zaručily dlouhodobý a ekonomicky rentabilní provoz. Náklady na náhradní díly, údržbu a opravy starého zařízení extrémně vzrostly, takže podmínkou vypsání tendru bylo udržet u nové koncepce tyto nákladové položky na nejnižší úrovni. Tendr rovněž obsahoval požadavek na armatury, které budou maximálně spolehlivé zejména při jejich použití s pohony pro automatický provoz zařízení.

150 kusů šoupátek, uzavíracích klapek a zpětných klapek nepřetržitě funguje

Hodonínská armaturka a její mateřská společnost VAG Německo se zaměřily na kvalitu, aby zákazníkovi zaručily maximální bezpečnost investice. Plně automatizovaná úpravna vody s téměř stoprocentní provozní bezpečností byla navržena pro vysoce citlivou úpravu silně znečištěné důlní vody. Technologie a kvalita musely odpovídat novým mezinárodním normám a musely zaručit návratnost investice mnohem rychleji než jiná, levnější řešení.

Odolnost proti korozi hrála u tohoto projektu klíčovou roli. Hodonínská armaturka a VAG Německo byly přesvědčivé. Poloautomatická úpravna vody nyní funguje bez problémů již tři roky. Bez jediné opravy, bez jediné výměny a bez drahých, doplňkových ochranných nátěrů. Všech 150 kusů šoupátek, uzavíracích klapek a zpětných klapek od DN 50 do DN 500 nepřetržitě funguje od roku 2004. Vyšší nákupní cena již byla v Březně plně amortizována a díky vysoce kvalitní těžké protikorozní ochraně epoxidovým povrstvením podle GSK nebude v dlouhodobém horizontu docházet ke korozi.

GSK – Spolu proti korozi

Ochranné expoxidové povrstvení vyvinuté VAG a GSK, německým Sdružením pro ochranu proti těžké korozi Powder Coated Valves and Fittings e. V., zaručuje trvalou protikorozní ochranu. Sdružení GSK bylo založeno před více než 10 lety pro plnění zvyšujících se požadavků na kvalitu potrubních systémů ve všech evropských zemích. Společnost VAG je jedním z 27 členů GSK. Zákazníci firmy VAG na celém světě mají prospěch z vyměňování zkušeností a společně vyvinutých řešení. Efektivní ochrana proti korozi zabraňuje zbytečným škodám, což vede k nízkým vodním ztrátám a kratším odstávkám. To přispívá k trvalým a rentabilním řešením.

Hodonínská armaturka se náhle ocitla v soutěži s místními dodavateli armatur na mezinárodní úrovni. Nabídky naší konkurence jsme porazili atraktivním dlouhodobým řešením. Českého investora jsme přesvědčili svojí vysokou provozní bezpečností a nízkými provozními náklady našeho řešení, což nám umožnilo vyvrátit argumenty konkurence. Výkonnost a bezpečnost po dobu životnosti zaručují proveditelné řešení.

Záruka nepřetržitého servisu a dodávek náhradních dílů

Celková hodnota vlastnictví zařízení po dobu životnosti, jasně demonstrující skvělý poměr cena/výkon našeho řešení a naše technologické inovace, jejichž důsledkem je efektivní provoz zařízení a navíc záruka nepřetržitého servisu a dodávek náhradních dílů, to byly argumenty, které rozhodly o udělení zakázky společnosti VAG. Když se zákazník v Březně rozhodl zakoupit potřebné armatury od VAG, rozhodl se také pro jednotnou, dlouhodobou a ekonomicky výhodnou koncepci provozu.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení