Finanční sbírka pro zaměstnance VAG s.r.o

V souvislosti s ničivým tornádem, které zasáhlo Hodonínsko 24. června 2021 se naše společnost rozhodla v rámci celé skupiny podpořit finanční sbírkou naše zaměstnance, kteří byli tímto ničivým živlem zasaženi. Jedná se o 14 našich zaměstnanců a jejich rodin, kteří naštěstí neutrpěli žádná vážnější zranění, ale přesto jich 5 přišlo během pár minut o všechno, co bylo pro ně domovem a u dalších 9 došlo ke značným škodám na majetku.

Na podporu našich kolegů byly zřízeny u Komerční banky dva účty, jeden transparentní a jeden pro zahraniční platby. Na těchto účtech se podařilo k dnešnímu dni vybrat částku ve výši 25.000,- EUR. Tato částka bude společností VAG zdvojnásobena a společností AURELIUS navýšena o dalších 50.000,- EUR. Celkově se nám tedy podařilo získat neuvěřitelných 100.000,- EUR, což představuje cca. 2.600.000 Kč.

Během následujících dnů bude zřízena VAG s.r.o. nezisková nadační organizace, přes níž budeme přispívat našim kolegům na úhradu jejich vzniklých škod v důsledku tornáda. Jednotlivé případy budou posuzovány s každou zasaženou rodinou individuálně. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat za obrovskou vlnu solidarity, kterou jste projevili vůči našim kolegům zasaženým touto přírodní katastrofou.

Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se rozhodli naše zaměstnance v této tíživé situaci podpořit, ať už finančně nebo přímou pomocí při likvidaci škod.

Velké díky patří rovněž našim majitelům společnosti AURELIUS a skupině VAG, kteří bez jakýchkoliv byrokratických průtahů okamžitě zareagovali a přispěli výraznou částkou.

Věříme, že prostřednictvím této finanční sbírky pomůžeme našim postiženým zaměstnancům se co nejdříve vrátit zpět do svých domovů.

 

Za vedení VAG-Group a AURELIUS


Ing. Pavel Janků
jednatel VAG s.r.o.

Přehled