EROX®plus a ERI®plus Vřetenová šoupátka

S VAG EROX®plus a VAG ERI®plus Penstocks k Vám přichází nová generace vřetenových šoupátek - optimalizovaná pro použití nejen v odpadních vodách.

Konstrukční řešení šoupátka zaručuje vysokou spolehlivost v kombinaci s nadstandardní těsností a to při zachování atraktivní ceny.

EROX®plus Vřetenové šoupátko

VAG EROX®plus Vřetenové šoupátko bylo záměrně vyvíjeno jako řešení pro nejnáročnější aplikace.

Výhody v kostce

 • Robustní prostorově tuhá rámová konstrukce

  • bez deformace i při instalací na nerovnou stěnu

  • účinné snížení třecí síly mezi rámem a deskou

  • minimální ovládací moment a opotřebení kluzných a těsnicích ploch

 • Patentovaný kluzný systém s posuvnými klíny kombinuje technické výhody desky pevně vedené v rámu s maximální těsností klínového systému

  • provoz bez vibrací desky i v mezipoloze

  • zvýšená dlouhodobá spolehlivost šoupátka a výrazné snižení ovládacího momentu použitím dvou nezávislých těsnění deska-rám a rám-stěna

  • vedení desky v celé délce zdvihu se seřízeným dojezdem do profilového těsnění v dolní části průtoku

VAG EROX®plus Vřetenové šoupátko

ERI®plus Vřetenové šoupátko

VAG ERI®plus Vřetenové šoupátko bylo vyvíjeno jako univerzální řešení pro většinu aplikací.

Výhody v kostce

 • Prostorově tuhá rámová konstrukce

  • bez deformace i při instalací na nerovnou stěnu

  • účinné snížení třecí síly mezi rámem a deskou

  • malý ovládací moment a snížené opotřebení kluzných a těsnicích ploch

 • Připojovací patky po stranách rámu

  • spolehlivé a stabilní spojení rámu se stěnou

  • rovnoměrný přenos a rozložení sil z rámu šoupátka na nosnou stěnu

 • Oddělený těsnicí a kluzný systém

  • efektivní rozložení tlaků působících z desky na rám přes její vedení

  • minimální tření a opotřebení díky konstantnímu sevření desky v rámu bez ohledu na pracovní přetlak

VAG ERI®plus Vřetenové šoupátko