Zakázková vřetenová šoupátka pro rafinerii, Itálie

Custom sluice gate valves for SARAS refinery

Stát: Itálie
Zákazník: SARAS Spa
Výrobky: VAG Vřetenová šoupátka

Rafinerie firmy SARAS, jedna z největších ropných rafinerií v Evropě, leží ve městě Sarroch, nedaleko od hlavního města Sardinie, Cagliari. Skupina SARAS zpracovává 300 tisíc barelů ropy denně, což představuje přibližně 15% celkové spotřeby Itálie.

Součástí rafinerie v Sarrochu je rovněž zařízení IGCC (kombinovaný proces s integrovaným zplyňováním), což z ní činí největším zplyňovacím zařízením na světě, které přeměňuje zbytky těžkých olejů po rafinaci na synplyn, který je používán k výrobě vodíku a páry pro rafinerii a k výrobě elektrické energie pro vnitrostátní elektrickou síť.

Hlavní jednotkou zařízení je velká chladicí věž mořské vody, která byla v roce 2011 po deseti letech nepřetržitého provozu kompletně zrekonstruována. Jelikož se za tuto dobu objevily na chladicí věži vážné závady, rozhodla se skupina SARAS pro nevyhnutelné technické a stavební úpravy a pověřila svého technického poradce Giampaola Porcu koordinací příslušných inženýrských a stavebních činností. Celé zařízení IGCC v dubnu 2011 odstaveno, aby mohly být veškeré úpravy provedeny najednou.

Výměna čtyř vřetenových šoupátek

Hlavní úpravy spočívaly ve výměně čtyř vřetenových šoupátek, která umožňují regulaci přítoku mořské vody do chladicí věže a uzavírání přítoku vody do jednotlivých čtyř kvadrantů chladicí věže.

S pomocí italské inženýrské firmy IDI a odborníků společnosti VAG navrhli technici firmy SARAS spolu s panem Porcu novou konfiguraci vřetenových šoupátek. Vřetenová šoupátka měla být vyrobena z duplexní nerezové oceli v takové konfiguraci, která by v případě nutnosti údržby umožňovala jejich demontáž z nosného rámu, aniž by bylo nutné provoz chladicí věže přerušit. Duplexní nerezová ocel poskytuje nejlepší možnou ochranu proti korozi způsobené mořskou vodou (vysoká koncentrace soli při 38 °C).   

Pro umožnění této konfigurace muselo být odstraněno železobetonové výtlačné potrubí chladicí věže, které bylo po instalaci čtyř nových vřetenových šoupátek nahrazeno novým potrubím z prefabrikované oceli.

Technici firmy VAG dosáhli vynikajících výsledků

Funkční zkoušky provedené v průběhu stavebních prací a při zahájení provozu chladicí věže potvrdily, že veškeré cíle projektu byly úspěšně splněny. Tento skvělý výsledek je zásluhou techniků VAG, pana Rienmüllera z VAG Německo a pana Veroneseho z VAG Itálie a také zásluhou techniků firem IDI a SARAS pod vedením pana Porcu.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • Custom sluice gate valves for refinery in Cagliari, Sardinia
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení