Zajištění dodávek pitné vody pro Santiago de Chile, Chile

Water supply Santiago de Chile

Stát: Čile
Zákazník: Aguas Andinas
Výrobky: VAG EKO® plus Šoupátka, VAG DUOJET® Od- a zavzdušňovací ventily, VAG RIKO® Plunžrový ventil, VAG EKN® Uzavírací klapky, VAG KSS Rozstřikovací ventily

Hlavní město Chile s více než šesti milióny obyvatel má mimořádně velkou spotřebu pitné vody. Za zajištění dostatečných dodávek pitné vody odpovídá největší chilská vodohospodářská společnost Aguas Andinas.

Přestože je v regionu dostatek zdrojů pitné vody, musí být její část přepravována do santiagské kotliny z vysokých poloh And. Když se řeka Maipo v období dešťů zakalí, stane se hlavním zdrojem vody pro hlavní město vodní nádrž El Yeso. Přehrada El Yeso, obklopená vrcholy And, vytváří spolu s nádrží Laguna Negra, která leží po proudu, největší zásobárnu pitné vody v regionu a vodu vysoké kvality dodává do úpravny vody Las Vizcachas, která byla vybudována poblíž Santiaga.

Pro pokrytí rostoucí spotřeby vody v metropoli zmodernizovala společnost Aguas Andinas přehradní hráz a rozsáhlým rozšířením systému přepravy a akumulace vody dosáhla významného zvýšení kapacity. V tomto megaprojektu sehrály armatury značky VAG velmi důležitou roli.

Tři náročné projekty byly úspěšně realizovány firmou VAG

První z projektů zahrnoval modernizaci přehradní hráze El Yeso. V rámci zlepšení bezpečnosti a provozních podmínek byla postavena nová spodní výpust. V rámci druhého projektu byl vybudován systém přepravy vody z nádrže El Yeso do níže položeného úseku Azulillo s uklidňovací nádrží a kanálovým systémem. Třetí projekt zahrnoval výstavbu dvanácti zásobních vodních nádrží s celkovým akumulačním objemem 225 tis. m³. Nově vybudovaný akvadukt o délce 5 kilometrů propojil obrovskou vodní nádrž El Yeso se stávajícím akvaduktem Laguna Negra. Nový akvadukt má přepravní kapacitu až 4 m³/s. V době špičkového odběru vody tento akvadukt nyní doplňuje městskou vodovodní síť, například v případě delšího období sucha nebo v případě, když je proces úpravy vody ovlivněn pevnými nečistotami.   

Instalace dosud největší uzavírací klapky v Chile

Při plánování tohoto ambiciózního projektu spoléhala společnost Aguas Andinas na technické řešení a odborné rady firmy VAG. V přehradní hrázi El Yeso byla nainstalována VAG EKN® Uzavírací klapka DN 2200 PN 10, navržená pro vstupní objemový průtok 20 m³/s. Jednalo se o do té doby největší uzavírací klapku nainstalovanou v Chile. Stejnou výzvou byla instalace obrovské armatury do tunelu, která však díky pečlivé přípravě proběhla bez jakýchkoli problémů. Ve spodní výpusti přehradní hráze jsou v současné době v provozu také dva velké VAG KSS Rozstřikovací ventily. 

Armatury VAG vyhověly požadavkům na kvalitu, technické řešení a dodací lhůty k plné spokojenosti zákazníka

V rámci těchto projektů byla kromě dalších více než 30 kusů VAG EKN® Uzavíracích klapek nainstalována řada dalších armatur značky VAG, například VAG EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátka, VAG DUOJET® Od- a zavzdušňovací ventily a VAG RIKO® Plunžrový ventil pro regulaci. Angel Luna, vedoucí stavební inženýr společnosti Aguas Andinas prohlásil: “Tento projekt má pro zásobování hlavního města Chile vodou velký význam. Naše požadavky na kvalitu produktů, technická řešení a dodací lhůty byly velmi vysoké a společnost VAG je k naší plné spokojenosti všechny splnila. Tým VAG převzal od počátku plnou odpovědnost za technické řešení a provedení a v průběhu celého projektu nám poskytoval skvělou technickou podporu.” Konzultace s odborníky VAG pomohly například nahradit zákazníkem původně plánované dimenzování VAG KSS Rozstřikovacích ventilů jinými jmenovitými rozměry, takže v současné době jsou ventily schopny plnit ještě širší rozsah činností. Ve výsledku bylo zařízení úspěšně uvedeno do provozu počátkem roku 2014.  

Tým VAG přesvědčil v Chile svými odbornými znalostmi

“Velké zkušenosti, přesnost, skvělé projektování a servis učinily z firmy VAG našeho přednostního partnera,” řekl Angel Luna. “Tým VAG nás v Chile přesvědčil svými odbornými radami. V průběhu celého projektu, zejména při všech montážních pracích, byli zaměstnanci firmy VAG vždy na místě a v úzkém kontaktu se všemi zúčastněnými stranami, počínaje dodavatelem vody, přes konzultační firmy, až po zhotovitele.”

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • VAG valves help to ensure drinking water supply in Santiago de Chile
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení