Vodní elektrárna Klammstein, Rakousko

Klammstein Hydropower Station

Stát: Rakousko
Zákazník: Achen Kraftwerke AG
Výrobky: VAG EKN® Uzavírací klapka DN 2400 PN 6 s VAG HYsec PRO Hydraulickým pohonem s padacím závažím

Vodní elektrárna Klammstein byla vybudována v Lendu, ve spolkové zemi Salzburg v Rakousku počátkem 40tých let. Stávající provozovatel Achen Kraftwerke AG se rozhodl zvýšit průtokové množství vody v tlakovém potrubí z 15 na 19 m³/s. Protože všechny hlavní komponenty pocházely ještě ze 40tých let, bylo třeba opravit tlakový tunel, regulaci a některé armatury.

Avšak přesně 14 týdnů před plánovaným znovuuvedením elektrárny do provozu bylo na základě podrobného průzkumu zjištěno, že původní pojistný ventil na ochranu proti vodnímu rázu nevyhovuje novým požadavkům. Standardní dodací lhůta nových pojistných ventilů o požadovaných parametrech (DN 2400 PN 6) se však v závislosti na dodavateli obvykle pohybuje mezi šesti až dvanácti měsíci.

Provozovatel tedy pověřil projekční firmu DI Kohlhofer GmbH, aby urychleně připravila výběrové řízení, včetně veškerých nezbytných specifikací a zaslala je potenciálním dodavatelům. Firma VAG připravila za tři dny kompletní, detailní nabídku, která obsahovala veškerou požadovanou technickou dokumentaci, vzorové výkresy a reference a navíc potvrdila zákazníkovi dodací lhůtu 12 týdnů.  

Jen několik dní poté se uskutečnila návštěva staveniště a následně došlo k jednání zástupců VAG se zákazníkem. Provozovatel bez váhání uzavřel s VAG kontrakt na výrobu nového pojistného ventilu na ochranu proti vodnímu rázu, VAG EKN® Uzavírací klapku s HYsec PRO Hydraulickým pohonem s padacím závažím, která nejen že poskytuje zákazníkovi takové technické výhody, jako plovákové ovládání, pevnostní výpočty a uzavírání padacím závažím, ale také velmi krátkou dodací lhůtu. Ve stejný den zaslala VAG zákazníkovi harmonogram typových zkoušek uzavírací klapky.

Již sedm týdnů po uzavření kontraktu byly ukončeny svářečské práce na tělese a disku armatury a svary a materiály byly připraveny k přejímací kontrole zákazníkem. Akreditovaný zkušební ústav potvrdil bezvadný stav jednotlivých částí, takže VAG mohla bezodkladně pokračovat ve výrobě. V 5. kalendářním týdnu 2015 byla výroba ukončena a ve výrobním závodě v Mannheimu byla za přítomnosti provozovatele a odborníků provedena konečná přejímka kompletní uzavírací klapky s namontovaným hydraulickým pohonem s padacím závažím, včetně veškerého příslušenství. VAG EKN® Uzavírací klapka v ocelovém provedení prokázala stoprocentní těsnost, pracovala bez poruchy a bez jakýchkoli závad. Po přejímací kontrole dodala VAG armaturu expresní dopravou do elektrárny, kde byla vyložena pomocí jeřábu a ihned nainstalována do potrubí. Od té doby pracuje uzavírací klapka s hydraulickým pohonem s padacím závažím bez závad a k největší spokojenosti provozovatele. Firma VAG nabízí kvalitu, na kterou se lze spolehnout. 

Zpět na přehled


Doplňující informace:
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení