Systém řízení tlaku pro snížení vodních ztrát, Jordánsko

VAG Pressure Management reduces water loss in Jordan

Stát: Jordánsko
Zákazník: WAJ (Water Authority of Jordan)
Výrobky: VAG RIKO® Plunžrové ventily

“Jestliže drasticky nezměníme náš způsob využívání vody a nesnížíme její spotřebu, bude se nedostatek vody v Jordánsku neustále prohlubovat s nepřijatelnými následky pro obyvatele a životní prostředí!” říká Dieter Rothenberger, projektový manažer GTZ.

Pro odvrácení této perspektivy připravila celosvětově činná rozvojová organizace PPP pilotní projekt v guvernorátu Balqa v blízkosti hlavního města Ammánu.

Cílem tohoto projektu bylo:

  • Výrazně snížit skutečné vodní ztráty v zóně projektu, zvolené jordánskou regionální úpravnou vody
  • Shromáždit a zdokumentovat údaje o zákaznících a spotřebě
  • Informovat odborníky a manažery o nejnovějším vývoji v oblasti technologií a managementu
  • Iniciovat dlouhodobý a efektivní provoz vodovodní sítě.

VAG byla shledána jako nejlepší nejlepší partner při spolupráci na tomto komplexním projektu

Společnost VAG, která se řadí v oblasti řešení problémů zásobování vodou k nejlepším firmám na světě, byla více než spokojena s účastí na tomto projektu. “Vidíme jako naši sociální a politickou povinnost podporovat takové neziskové projekty v rozvojových a prahových zemích, jak jsme to již realizovali v Sao Paulu, Nova Limě a v Saná. Voda je nejvzácnějším zdrojem na světě. Jeho hospodárné využití, zvláště v těchto oblastech, je klíčové pro přežití nás a našich potomků,” vysvětlil Robert Fellner-Feldegg, generální ředitel společnosti VAG, principy společnosti VAG při příležitosti návštěvy delegace výrobce armatur.

V listopadu 2006 navštívili tři odborníci z firmy VAG guvernorát Balqa. Spolu se zaměstnanci společnosti WAJ si prohlédli vodovodní síť a vybrali zóny pro pilotní projekt. Bylo dohodnuto, že zákazník zašle do ústředí společnosti VAG v Německu údaje o spotřebě vody a kolísání tlaku, shromážděné v průběhu tří měsíců. Po jejich obdržení použil tým odborníků VAG takto získané údaje pro analýzu a vypracoval studii proveditelnosti. Tým současně stanovil, na kterých místech a kolik senzorů a regulačních ventilů tlaku bude muset být nainstalováno. Rovněž byla určena místa pro instalaci ovládacích skříní a stanoven způsob přenášení dat. Na základě obdržených údajů odborníci v Mannheimu poté vypracovali detailní plán projektu.

VAG RIKO® Plunžrové ventily vyrobeny a dodány spolu s elektrotechnickým vybavením

Po konečném rozhodnutí o výběru obytných území Ain Al Basha, Hai Al Almeer (Prince Ali) a Hai Qutaibeh a konečném uzavření kontraktu byly dány tři VAG RIKO® Plunžrové ventily do výroby. Do Ammánu byly tyto ventily dodány spolu s elektrotechnickým vybavením v srpnu 2007. Armatury, senzory, vysílače a ovládací skříně byly pod vedením expertů firmy VAG nainstalovány na stanovených místech v září a říjnu. Poté mohl být zahájen sběr dat a systém řízení tlaku byl uveden do provozu.

Jörg Baader, projektový inženýr společnosti VAG, byl s výsledky spokojen. “Práce na místě byla velmi poučná a kulturně obohacující, bylo tam skvělé týmové prostředí bez rušivých momentů nebo paniky. Práce jsme úspěšně dokončili a předali projekt společnosti WAJ v červenci 2008.” A jaký vliv měla instalace VAG Systému řízení tlaku na tlakové ztráty a skutečné vodní ztráty ve vodovodní síti?

Tlak a skutečné vodní ztráty se pozoruhodně snížily

Vyhodnocení dat již brzy prokázalo pozoruhodné výsledky. V těchto třech zónách se tlak vody v noci snížil až na 60 %. V zóně Ain Al Basha vedlo toto snížení tlaku (z 5,5 baru na 2 bary) snížilo noční průtok až na 18m³/hod. V zóně Hai Al Almeer se noční spotřeba snížila dokonce na 50 %. Analýza provedená o 12 měsíců později prokázala denní úsporu v zónách Al Basha a Hai Qutaibeh 137 m³, což odpovídá spotřebě vody 1 142 obyvatel. V zóně Hai Al Almeer činila denní úspora vody dokonce 274 m³, což odpovídá spotřebě vody 2 283 obyvatel. Snížení tlaku nesnižuje pouze skutečné vodní ztráty, je také prospěšné pro celou vodovodní síť, protože snižuje počet prasknutí potrubí, a tím také snižuje finanční prostředky, které musí být rezervovány na údržbu a opravy sítě. 

Vzhledem k prokázanému úspěchu v první fázi, byla firma VAG pověřena také druhou fází projektu. Záměrem projektů GTZ je zdokonalit znalosti místních zaměstnanců, aby byli schopni sami provozovat nové systémy. Jinými slovy jde o to, “pomoci jim k tomu, aby si pomohli sami”. Z toho důvodu navštívili v březnu a dubnu 2008 manažeři a lektoři firmy WAJ ústředí firmy VAG v Mannheimu, kde absolvovali intenzívní školení. Současně pracovali zaměstnanci firmy VAG na dovybavení školicího střediska pro vodní inženýry v Ammánu. Školicí zařízení bylo vybaveno vodními armaturami vhodnými pro školení a nástěnnými školicími panely.  V budoucnu bude zařízení používáno jordánskými lektory pro vyškolení 400 až 600 inženýrů ročně.  

Firma VAG školila jordánské lektory v průběhu jednotýdenního semináře “Vyškol lektora”. Noví lektoři se intenzívně věnovali praktické a teoretické instruktáži přímo na armaturách a nakonec dostali možnost si své nové poznatky ověřit v praxi. Pod dohledem odborníků VAG vyučovali noví lektoři inženýry a techniky na nových školicích panelech a armaturách VAG.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • VAG Pressure Management reduces water loss in Jordan
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení