Speciální armatury pro systém protipovodňové ochrany v Bogenu, Německo

VAG special valves for flood protection

Stát: Německo
Zákazník: Svobodný stát Bavorsko
Výrobky: VAG ZETA® Nožové šoupátko, VAG RETO-STOP Zpětné klapky, VAG EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátka

Dolnobavorské město Bogen je označováno jako “Brána do Bavorského lesa”. Toto středověké město leží na břehu Dunaje mezi městy Straubing a Vilshofen.

S rostoucím rizikem záplav se blízkost řeky stává stále nebezpečnější pro jeho 10 tisíc obyvatel a jejich majetek. Z toho důvodu byla v rámci hloubkových analýz možností regulace úseku Dunaje mezi městy Straubing a Vilshofen vypracována společností RMD Wasserstraßen GmbH ve spolupráci s Úřadem pro vodní zdroje Deggendorf koncepce protipovodňové ochrany pro město Bogen. Účelem tohoto plánu bylo zabránit vniknutí záplavové vody z vnitrozemí do města, zavést ji do retenčních nádrží a pomocí čerpadel ji nasměrovat do Dunaje.

Rekonstrukce stávající čerpací stanice

Stávající čerpací stanice musela být modernizována a bylo třeba vybudovat dvě čerpací stanice. To znamenalo kompletní rekonstrukci retenční nádrže, tlakového kanálu a potrubí. Tato zakázka na zvýšení protipovodňové ochrany byla zadána Svobodným státem Bavorsko a vládou Spolkové republiky Německo. Technickým plánováním tohoto rozsáhlého a technicky komplikovaného projektu byla pověřena společnost RMD Wasserstraßen GmbH a firma Raimund Höllein Carolinenhütte GmbH získala kontrakt na výstavbu. 

Armatury musely být odolné proti mimořádným tlakům

Špatný stav stávajících budov a omezený prostor pro potřebné vestavby znamenaly pro tento projekt velkou výzvu. Navíc musely armatury v případě záplav odolat enormním tlakům. Na základě celostátní veřejné soutěže byla jako dodavatel armatur vybrána firma VAG-Armaturen GmbH. VAG-Armaturen GmbH však také zvítězila proto, že je velmi dobře známým výrobcem širokého rozsahu produktů vynikající kvality a protože tento projekt vyžadoval množství řešení a produktů na míru.

Vzhledem k malému prostoru čerpací stanice, navrhl úsek odpadních vod firmy VAG vybavit armatury kulovým kloubem a prodloužením vřetene. Návrhy byly projednány a odsouhlaseny v úzké spolupráci s firmou Höllein.

Výroba armatur a přípravné práce na výstavbu mohly začít

Armatury byly dodány v souladu s harmonogramem na jaře roku 2007. Vzhledem k dlouhému deštivému období se však zpozdily stavební práce. Armatury tak byly vlastně dodány před termínem. Díky balení ve smršťovacích plastových fóliích byly velmi cenné armatury dobře ochráněny a mohly být přechodně uskladněny ve venkovním prostoru staveniště. 

Na podzim roku 2007 byly nainstalovány následující armatury: 30 kusů VAG EROX® Vřetenových šoupátek s elektropohonem ve verzích “Standard”, “Q” a “R” o jmenovitých průměrech DN 200 až DN 1200. Všech 30 šoupátek bylo vyrobeno na míru a zvlášť zesíleno pro vysoké tlaky až do 1,2 baru (těsnost byla prokázána zkouškami těsnosti provedenými ve výrobním závodě).

Wadim Heinrich, plánovací koordinátor firmy Höllein, shrnuje: “Firma VAG byla u tohoto obtížného projektu velmi cenným partnerem. Obě naše firmy musely být mimořádně flexibilní.”

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • VAG designs special valves to protect against floods in Bogen, Germany
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení