Potrubní systém pro rozvod vody, Omán

700 valves regulate and control more than 300 km of water transmission line

Stát: Omán
Zákazník: Ministerstvo bytové výstavby a energetiky, Maskat
Výrobky: VAG EKN® Uzavírací klapky, VAG RIKO® Plunžrové ventily, VAG EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátka, VAG DUOJET® Od- a zavzdušňovací ventily, VAG SKR Zpětné klapky

Projekt potrubního systému pro rozvod vody v Soharu je významný pro dlouhodobé zásobování aglomeračních center podél Hormuzského průlivu v severní části Sultanátu Omán. Armatury značky VAG zaručují bezpečný a účinný provoz tohoto megaprojektu, a tím bezpečné zásobování obyvatelstva vodou z odsolovacích stanic.

Kvůli rychlému nárůstu populace a nedostatku přírodní pitné vody bylo Ministerstvo bytové výstavby a energetiky donuceno v roce 2005 učinit urgentní opatření. Pro zásobování severních oblastí vodou bylo třeba položit 300 kilometrů potrubí, které by zacelily mezeru ve stávající státní vodovodní rozvodné síti. V mezinárodním tendru vypsaném Ministerstvem bytové výstavby a energetiky zvítězila v únoru 2006 společnost Gammon India Ltd. EPC kontrakt zahrnoval komplexní řešení projektu, počínaje projektováním a vývojem, až po uvedení systému do provozu. Výběr strategických partnerů zodpovědných za klíčové technologie používané u jednotlivých komponentů tak nabyl velkého významu.

Jádro systému tvoří šest plunžrových ventilů DN 300 až DN 1200

Indicko-ománská joint venture pověřila počátkem března 2006 firmu Al-Mutawaa, která je již více než 20 let zástupcem VAG na Arabském poloostrově, vývojem a instalací regulačních a ovládacích zařízení pro systém rozvodu vody. Armatury značky VAG se v mezinárodní konkurenci úspěšně prosadily. Poradenství na místě a intenzívní konzultace vztahující se k celému projektu pomohly získat důvěru zákazníka. Osobní prezentace projektu nakonec přesvědčila zákazníka, že společnost VAG je schopna dodat odpovídající know-how, včetně servisu a technologie z jediného zdroje, při dodržení termínů a nejpřísnějších standardů kvality.

Armaturní systém musel být navržen tak, aby umožňoval ovládání dopravovaného objemu vody podle potřeby, a tím aby garantoval výkonnost a bezpečnost prestižního státního projektu. Přesnost zhotovených konstrukčních dílů a kvalita použitých materiálů jsou klíčovým faktorem pro bezpečnost zásobování více než 320 000 lidí. Jádro systému je tvořeno šesti plunžrovými ventily o průměrech DN 300 až DN 1200, které jsou vybaveny speciálně vyrobenými děrovanými a štěrbinovými regulačními válci pro přesné dodržení vypočtených průtokových křivek a výkonnostních parametrů každého ventilu zjištěných techniky VAG na místě. Podle kontraktu byly tyto hodnoty zkontrolovány a německou firmou TÜV byla provedena konečná přejímka ještě před dodáním. Všechny ventily byly podrobeny přísným materiálovým a tlakovým zkouškám a zkouškám nátěrů a byla u nich zjištěna vynikající kvalita.  

340 kusů EKO®plus Měkkotěsnicích šoupátek, 159 kusů EKN® Uzavíracích klapek a 197 kusů DUOJET® Od- a zavzdušňovacích ventilů

Pokud má instalace na místě proběhnout bez problémů, je nezbytná přesná konstrukce a výroba. Navíc byly všechny armatury dopravovány tisíce kilometrů a musely být instalovány v souladu se stanovenými harmonogramy. V opačném případě hrozily smluvní pokuty. Logistika a doprava byly proto neustále monitorovány, aby nedošlo ke zpoždění termínu uvedení do provozu. Kromě výše uvedených šesti plunžrových ventilů bylo v délce 300 kilometrů mezi odsolovací stanicí a odběrným místem v severním Soharu instalováno ještě 340 kusů EKO®plus Měkkotěsnicích šoupátek, 159 kusů EKN® Uzavíracích klapek a 197 kusů DUOJET® Od- a zavzdušňovacích ventilů.

VAG se ukázala jako partner, na jehož produkty a odbornost je spolehnutí

Při udělování zakázky přikládalo ománské Ministerstvo bytové výstavby a energetiky a hlavní dodavatel Gammon India Ltd. velký význam kvalitě produktů a odbornosti kvalifikovaného dodavatele komplexních řešení.  Volbou společnosti VAG získali partnera se zkušenostmi v projektech, schopného dodat spolehlivé produkty. Firma VAG splnila veškeré požadavky tohoto prestižního státního projektu, který zajistí obyvatelům Ománu dodávky vody po mnoho let.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • Potrubní systém pro rozvod vody v Ománu (EN)
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení