Nové bezpečnostní normy pro jaderné elektrárny, Německo

VAG valves regulate the supply of cooling water

Stát: Německo
Zákazník: E.ON Kernkraft GmbH
Výrobky: VAG EROX® Vřetenová šoupátka

Třicet let nepřetržitého provozu s agresivní brakickou vodou zanechalo stopy na vtokové nádrži jedné z nejstarších jaderných elektráren v Německu, JE Unterweser. Již na jaře roku 2005 byly zahájeny přípravy na generální opravu, která měla být provedena v roce 2007, aby bylo možné splnit nové bezpečnostní podmínky a předpisy pro jaderné elektrárny.

Jörg Möller, pracovník elektrárny odpovědný za provoz armatur, také plánoval kromě rozsáhlých oprav narušeného betonu, nahradit všechny staré litinové armatury novými. Dlouholeté působení mikroorganismů zanechalo na armaturách značné stopy, neboť docházelo k napěťové korozi a vytváření trhlin.

Jakým způsobem by bylo možné tento problém v budoucnosti minimalizovat? Byly snad mezitím vyvinuty odolnější materiály? K jakému pokroku došlo v technologii armatur? A jak je možné splnit nové, výrazně vyšší kvalitativní třídy?

Skvělé zkušenosti s dříve dodanými armaturami značky VAG

Jörg Möller se obrátil na předního výrobce komponentů pro jaderné elektrárny, společnost VAG-Armaturen GmbH. Provozovatel elektrárny měl dobré zkušenosti již s dříve dodanými armaturami vyrobenými v Mannheimu. Odborníci firmy VAG doporučili použít šoupátka z duplexní nerezové oceli 1.4462. Odolnost tohoto materiálu byla vzápětí prokázána úspěšnou několikaměsíční materiálovou zkouškou v místních podmínkách. Nyní zbývalo jediné. Zkonstruovat VAG EROX-Q Vřetenové šoupátko tak, aby bylo zabráněno štěrbinové korozi a minimalizováno obrůstání mlži. Odborníci firmy VAG doporučili provařené svary, popřípadě obvodové svary a elektrolyticky leštěnou desku šoupátka.

Následovaly rozsáhlé zkoušky, certifikační a schvalovací procesy, aby se prokázalo, že nově instalované armatury budou vyhovovat novým, zvýšeným bezpečnostním normám. “Firma VAG nám při tom byla velmi spolehlivým partnerem,” řekl Möller, “s velkými odbornými znalostmi a zkušenostmi se schvalovacími procesy, které jsou specifické pro jaderné technologie. Poprvé jsme získali schválení beztělesových armatur kvalitativní třídy 4.”

Armatury byly úspěšně vyzkoušeny, zkontrolovány a dodány

Na počátku roku 2007 bylo vše připraveno. Po schválení dokumentace předběžných zkoušek mohla být výroba zahájena. Firma VAG a zákazníkem pověřená společnost AREVA, pečlivě dohlížely na výrobní a svařovací práce, které byly součástí v této době unikátního postupu výroby armatur. V červnu 2007 proběhla konečná přejímka a armatury byly dodány na místo. V srpnu 2007 byla dvě ze šesti VAG EROX-Q Vřetenových šoupátek nainstalována a firmou Kraftanlagen Heidelberg GmbH uvedena do provozu.

Pomocí těchto dvou velkých armatur je regulován přívod sekundární chladicí vody. Díky 14 metrů dlouhému prodloužení vřetene s ukazatelem polohy je usnadněno ovládání armatur, které jsou instalovány hluboko ve vtokových nádržích. Zbývající vřetenová šoupátka byla uskladněna pro použití v další fázy generální opravy. „Jsme velmi spokojeni, že jsme tak skvěle splnili napjatý harmonogram se všemi předběžnými zkouškami, tvorbou dokumentace, kontrolami a schvalovacími procesy”, prohlásil Jörg Möller. „Bez skvělé spolupráce a osobního nasazení všech zúčastněných stran by se nám to bylo nepodařilo.“

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • New safety standards for nuclear power station Unterweser, Germany
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení