Dodávky vody pro Trusetal, Německo

Trusetal water supplies

Stát: Německo
Zákazník: GEWAS
Výrobky: VAG CEREX® 300-L Uzavírací klapky DN 80-150, VAG EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátka DN 50, VAG DUOJET® Od- a zavzdušňovací ventily, VAG PICO® Membránové regulační ventily

Vodohospodářská společnost GEWAS se sídlem v Schmalkaldenu (na jihozápadě Duryňska, Německo), zásobuje vodou oblast o rozloze přibližně 380 km² přímo v centru vysoko položených oblastí Duryňského lesa. Dodávky pitné vody pro tento region sestávají z pramenité vody, vody z hlubinných studní a z vody dopravované dálkovými potrubními systémy.

Plánování výstavby zařízení bylo zahájeno přibližně 1,5 roku před jeho uvedením do provozu. Spolupráce s inženýrskou firmou PROWA byla rozhodujícím faktorem pro přizpůsobení technologie danému rozsahu stavebního objektu. Bylo také třeba dělat určité kompromisy, protože bylo v každém případě nutné dodržet montážní předpisy pro armatury. Firma VAG převzala odpovědnost za provedení všech konstrukčních výpočtů armatur podle instrukcí provozovatele. Rozsah dodávky původně zahrnoval 14 kusů VAG CEREX® 300-L Uzavíracích klapek (DN 80 až DN 150 PN 16), 3 kusy VAG EKO®plus Měkkotěsnicích šoupátek DN 50 PN 16, 3 kusy VAG DUOJET® Od- a zavzdušňovacích ventilů DN 50 a 3 kusy VAG PICO® Membránových regulačních ventilů DN 50 + 100 (z toho 2 kusy redukčních ventilů tlaku a 1 ventil pro udržení přednastaveného tlaku jako bezpečnostní ventil). Následovalo dodatečné vybavení by-passu, do nějž VAG dodala další PICO® Regulační ventil, CEREX® Uzavírací klapku a montážní vložku.

Toto nakonec umožnilo zásobovat vodou dvě rozdílné tlakové zóny v provozní oblasti. Čerpací stanice současně zásobuje vodou vyvýšenou nádrž “Wolfskuppe“. Při výpadku čerpadla může být zásobní nádrž napájena také zpětně. VAG poskytovala provozovateli podporu v průběhu celého projektu, počínaje fází plánování a tendrového vypsání, až do uvedení systému do provozu. Projekt „Dodávky vody pro Trusetal”, tzn. výstavba šachty pro redukci tlaku Wolfskuppe a připojovací potrubí, měl velký úspěch.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení