Armatury v čerpací stanici chemičky, Německo

Valves in pumping station

Stát: Německo
Zákazník: Chemička Chemische Fabrik Budenheim KG
Výrobky: VAG ZETA® Nožová šoupátka, VAG SKR Zpětná klapka, VAG EKN® Uzavírací klapka

Armatury značky VAG jsou zvlášť vhodné pro použití v procesní vodě. Firma Chemische Fabrik Budenheim KG (CFB) byla založena v roce 1908 ve městě Budenheim poblíž Mohuče. Společnost se již ve 20. letech specializovala na výrobu fosfátů. Fosfáty vyrobené v Budenheimu jsou používány téměř ve všech oborech průmyslu, např. v potravinářství, farmaceutickém průmyslu nebo v technických aplikacích. CFB, i jako střední podnik, dosáhl se svými produkty globálního významu. V současné době vyrábí 650 zaměstnanců téměř 1 000 různých produktů, které jsou dodávány do více než sta zemí.

Chemische Fabrik Budenheim KG se výrazně angažuje v ochraně životního prostředí. Společnost přikládá zvlášť velký význam odpovědnému nakládání s odpadní vodou. Chladicí voda sestává rovným dílem z říční a studniční vody a je vypouštěna třemi samostatnými kanály do Rýna. V mimořádných případech může být chladicí voda z každého kanálu zvlášť přečerpána do záchytné nádrže.

VAG SKR Zpětná klapka, VAG EKN® Uzavírací klapka a VAG ZETA® Nožová šoupátka

Povrchová voda je odděleně odváděna přes sběrné nádrže do dvou tanků, každý o objemu 500 m³. Po provedené analýze a předběžné úpravě ve vlastní čističce společnosti, je voda odčerpána do Rýna nebo do městské čistírny odpadních vod. To vyžaduje spolehlivý a snadno regulovatelný systém. Současně se zvýšením objemu výroby vzrostly také požadavky na bezpečné a uživatelsky přívětivé zpracování povrchové a chladicí vody. V roce 2006 položila společnost CFB základy pro novou podzemní čerpací stanici. Kromě dvou VAG SKR Zpětných klapek a jedné VAG EKN® Uzavírací klapky objednala firma CFB 36 kusů VAG ZETA® Nožových šoupátek.

Společnost požádala odborníky na odpadní vodu z VAG o výběr vhodných armatur. Po důkladné analýze odpadní vody a při zohlednění jejích korozivních a abrazivních účinků bylo doporučeno použít disky z korozivzdorné oceli 1.4571 (V4A) a doplňkový epoxidový nátěr všech litinových dílů.

Armatury zřetelně zvýšily naši efektivitu

„Kromě skvělého poradenství, které nám bylo ze strany společnosti VAG poskytnuto, bylo pro nás take důležité zakoupit produkty Made in Germany“, zdůraznil pan Manfred Schneider, provozní inženýr v Budenheimu. „V průběhu přejímky velkých VAG EKN® Uzavíracích klapek v Mannheimu, který leží v naší blízkosti, nám bylo umožněno získat celkový obraz o společnosti VAG a mohli jsme se přesvědčit, že výroba probíhá podle harmonogramu“. Koncem října 2006 bylo do Budenheimu dodáno 39 armatur vybavených elektropohony a ovládacími prvky značky AUMA. Pohony a ovládací prvky systému dodávek byly osazeny a instalovány montážní firmou. Zařízení bylo uvedeno do provozu v březnu 2007 a od té doby funguje bez problémů.

„Jsme potěšeni, že tento projekt proběhl tak hladce. Náš plán vyšel“, říká pan Schneider. „Uživatelská přívětivost armatur a procesně řízené dálkové ovládání zřetelně zvýšily naši efektivitu“.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • Armatury v čerpací stanici chemické továrny (EN)
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení