30 let provozu v AGRA ROAD v Mumbaji, Indie

VAG Valves – 30 years in operation

Stát: Indie
Zákazník: AGRA Road
Výrobky: VAG Plunžrové ventily, VAG Uzavírací klapky, VAG Šoupátka

V roce 1978 bylo do Mumbaje dodáno 21 kusů armatur značky VAG. Dodnes jsou tyto armatury měřítkem spolehlivosti a kvality. Mumbaj, dříve Bombaj, je jedno z nejlidnatějších měst na světě. V tomto nejdůležitějším přístavním městě indického subkontinentu žije přes 20 miliónů obyvatel, z nichž více než polovina žije na ostrově Salsette, který leží u bažinatého západního pobřeží Arabského moře.

V důsledku bezprostřední blízkosti moře jsou zde podzemní vody brakické a slané. Ke kanalizaci je připojeno jen velmi málo domácností. V důsledku záplav nastávajících během monzunu, který trvá čtyři měsíce, dochází k častým závadám na kanalizaci, a tím ke smíšení pitné a odpadní vody. Zásobování této metropole vodou je velmi obtížný problém, který neustále narůstá vzhledem k neustálému růstu města. Když se ukázalo, že získávat pitnou vodu z vrtů není možné, snažili se představitelé města již po mnoho let najít jiné alternativy.

Z těchto důvodů byla již na konci 18. století, kdy Indie byla ještě částečně pod britskou nadvládou, zahájena výstavba přehradních nádrží v údolích pohoří Dekkan. V průběhu let byly vybudovány čtyři vodní rezervoáry - Tansa, Lower Vaitarna, Upper Vaitarna a Bhatsa. Čtyři dálková potrubní vedení vody o délce 38 km a o průměru 3 metrů dodávala do městské vodovodní sítě 35 miliónů litrů vody denně.  

Tlak ovládaný plunžrovými ventily, uzavíracími klapkami a šoupátky

Jedním z hlavních zdrojů vody je řeka Bhatsa, která teče ve vzdálenosti cca. 75 km od města Mumbaje. Tlak vody odebírané z řeky se zvýší pomocí 26 vertikálních turbínových čerpadel v čerpací stanici, vybudované městským komunálním podnikem v Pise a následně je voda přiváděna do úpravny vody v Panjrapuru. Zbývajících 700 miliónů litrů surové vody je vedeno do gravitačního vodovodního řadu v Agra Road. Pro vyrovnání tlaku přiváděné vody s tlakem v gravitačním vodovodním řadu je tlak ovládán sedmi plunžrovými ventily, sedmi uzavíracími klapkami a sedmi šoupátky DN 1200. V Agra Road je nainstalováno celkem 21 kusů armatur značky VAG.

Kvůli vyrovnání rozdílu tlaků musí být armatury provozovány nejméně jednou denně. V průběhu posledních 30 let pracovaly tyto armatury nepřetržitě a naprosto bez problémů.

Jednání o rozšíření systému zásobování vodou o nové armatury

Na jaře roku 2008 navštívil Robert Fellner-Feldegg, generální ředitel firmy VAG, městský vodohospodářský podnik v Mubaji. Z jednání vyplynulo spontánní rozhodnutí navštívit čerpací stanici vzdálené 30 kilometrů od Mumbaje a prohlédnout si důležité “jubilanty”. Vedoucí inženýr Pramod Mahadeo Guhe byl velmi potěšen, že mohl firmě VAG ukázat svoje zařízení. “Jsem nadšen!” zvolal pan Guhe, “podívejte se na “vaše” armatury! Všechny jsou každodenně v provozu po čtvrt století a žádná z nich nevykazuje známky opotřebení!”

“A co víc, tito giganti se u nás skvěle integrovali. Kolem čerpací stanice vyrostla malá vesnice. Provoz armatur přinesl dvě pracovní místa. Rodiny následovaly. A dnes, o třicet let později, zde máme vesnici o 50 obyvatelích,” řekl pan Guhe s nadšením a rád by byl německému návštěvníkovi ukázal ještě daleko více. Čas však tlačil a skupina se musela vrátit zpět do sídla městského vodohospodářského podniku, kde bylo naplánováno jednání o rozšíření systému zásobování vodou o nové armatury.

Zpět na přehled


Doplňující informace:
  • 30 years in operation for AGRA ROAD in Mumbai, India
    Stáhnout
Kontakt

VAG s.r.o.
Lipová alej 3087/1
69501 Hodonín
Česká republika
+420 518 318 111
IČ: 27903427

Napsat e-mail

Moje VAG

Abyste mohli využívat všechny funkce a výhody webu, je třeba se zaregistrovat.

Registrace / Přihlášení