Vánoční pozdrav pro zaměstnance

Vánoční pozdrav pro zaměstnance hodonínské armaturky

Milé spolupracovnice a spolupracovníci,

minulý rok jsme uzavírali s nadějí, že koronavirová pandemie co nejdříve odezní a vše se navrátí zpět do normálních kolejí. Toto přání se nám bohužel nesplnilo, a tak jsme i v průběhu celého roku 2021 museli čelit dalším epidemickým vlnám a dodržovat řadu opatření a restrikcí. Chtěli bychom Vám tímto poděkovat, že jste nastavená pravidla dodržovali, a právě díky Vaší disciplinovanosti se nám nákaza ve firmě masivně nerozšířila a zpravidla se jednalo pouze o jednotlivé případy, které byly zavčasu vytrasovány.

Bohužel, ve chvíli, kdy byla covidová vlna na ústupu, postihlo náš region ničivé tornádo. V areálu armaturky napáchal tento přírodní živel pouze menší škody, řada našich pracovníků však takové štěstí neměla a během pár minut přišli o vše, co celý svůj život budovali. Na podporu našich zasažených kolegů byla vyhlášena finanční sbírka, na které se podíleli naši zaměstnanci, společnost VAG i náš vlastník skupina Aurelius a zapojili se také někteří naši obchodní partneři. Celkem se podařilo získat částku ve výši 2,6 milionu Kč. Je symbolické, že právě v tomto adventním čase je zasaženým zaměstnancům tato finanční pomoc rozdělována.

Uplynulý rok ale přinesl i spoustu pozitiva úspěchů. Zcela určitě nejvýznamnější událostí bylo 140. výročí vzniku armaturky a jsme velmi rádi za to, že jsme tento důležitý milník mohli oslavit společně se všemi pracovníky i jejich blízkými. Tato oslava byla také pomyslnou startovní čárou v procesu budování firemní kultury a zlepšení komunikace nejen s našimi pracovníky, ale také s širší veřejností. Zároveň se pro rok 2022 připravujeme na další důležitý milník, a to oslavy 150 let od založení firmy Bob & Reuther v Mannheimu. Tato firma byla totiž zakládajícím článkem Skupiny VAG. Naším cílem je, aby se VAG armaturka dostala opět do povědomí veřejnosti v regionu a postupně i v rámci celé České republiky jako kvalitní a férový zaměstnavatel. K tomu nám mohou významně pomoct i sociální sítě, které jsme pro naši společnost nedávno zřídili. Vedení VAG také podporuje oboustrannou komunikaci a aktivní zapojení pracovníků do diskuse a dění ve společnosti. Pro tyto účely se zase v letošním roce uskutečnilo několik workshopů, prezentací dlouhodobé finanční strategie a také town-hall meetingů se zaměstnanci. V tomto určitě budeme pokračovat i v následujícím roce.

Jak víte, v letních měsících jsme se potýkali se zvýšenou zakázkovou náplní, což nás vedlo k zavedení nepopulárního režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Jsme si vědomi toho, že pro pracovníky tento režim není příliš komfortní a vážíme si toho, že firmu v této době podpořili. Díky tomu jsme byli schopni plnit požadavky našich zákazníků, a i přesto, že ne vždy bylo možné dodat výrobky v požadovaném termínu, podařilo se nám zachovat korektní vztahy s našimi zákazníky.

V průběhu letošního roku jsme se začali velmi intenzivně zabývat dvěma tématy – bezpečností práce a mzdovou strukturou. Naším cílem je totiž profilovat se jako zaměstnavatel, který staví na první místo ochranu zdraví zaměstnanců při práci a zároveň nabízí férové mzdové podmínky. Jsme rádi, že z hlediska počtu úrazů se nám podařilo dosáhnout nižší bilanci než v předchozím roce. Od nulového počtu pracovních úrazů jsme však stále příliš daleko. v současné době probíhá hodnocení jednotlivých pracovišť a od tohoto hodnocení se budou odvíjet i některé investice např. do komfortnějších ochranných pracovních pomůcek, zlepšení pracovního prostředí, odstranění ruční manipulace s břemeny pomocí balancérů apod. Bez aktivního zapojení pracovníků se však vpřed neposuneme, a proto děkujeme těm z Vás, kteří jste v průběhu uplynulého roku přišli s bezpečnostními návrhy nebo jste upozornili na případné bezpečnostní riziko. Analýza byla provedena také ve mzdové oblasti a toto téma je nyní diskutováno v rámci kolektivního vyjednávání. Chceme totiž našim pracovníkům platit mzdu, která je motivační a konkurenceschopná v rámci trhu práce.

Velmi pozitivní zprávou je, že jsme obhájili dotační projekty, díky němuž se v příštím roce začnou realizovat investice do strojního zařízení a osvětlení ve výši přes 40 mil. Kč.

V neposlední řadě jsme rádi, že došlo k celkové stabilizaci společnosti zejména z hlediska organizačního a personálního a na těchto pevných základech můžeme stavět naši budoucnost.

Nyní je již čas Vám i vašim blízkým srdečně popřát příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů. Ať je pro Vás vánoční čas časem odpočinku, pohody, radosti, příjemného bilancování a inspirace do nového roku.

Děkujeme Vám všem za dobře odvedenou práci a těšíme se na shledání v roce 2022.

 

Vedení společnosti VAG s.r.o.

Přehled