Rozdělení peněz zaměstnancům poškozeným tornádem

Rozdělení peněz z VAG sbírky na pomoc zaměstnancům zasaženým tornádem

Před několika měsíci jsme informovali, že v souvislosti s tornádem, které zasáhlo Hodonínsko 24. června 2021, se společnost VAG rozhodla uspořádat finanční sbírku na podporu našich zaměstnanců, kteří byli tímto ničivým živlem zasaženi. Sbírka neprobíhala pouze lokálně, ale zapojili se do ní také kolegové z celé globální skupiny VAG a podařilo se vybrat částku ve výši 25.000 €. Tato částka byla následně společností VAG zdvojnásobena a náš majitel, společnost AURELIUS, ještě přispěl dalších 50.000 €. Celkově se tedy podařilo získat neuvěřitelných 100.000 €, což představuje cca. 2.600.000 Kč.

Následně došlo ke zřízení nadačního fondu VAG, přes nějž mohly být distribuovány příspěvky na úhradu vzniklých škod. Před koncem roku 2021 byly sjednány schůzky se všemi 14ti zasaženými zaměstnanci, během nichž byly jednotlivé případy individuálně posouzeny, aby došlo ke stanovení adekvátní výše příspěvku tak, aby byly pokryty škody, které nelze financovat prostřednictvím státní dotace, sbírek dobročinných organizací či pojišťoven. Převážně se tedy jedná o vybavení domácností (nábytek, spotřebiče apod.), které často není kryto pojistkou. V prvních měsících roku 2022 pak již postupně začal probíhat samotný převod finančních prostředků na jednotlivé zaměstnance. V této fázi jsou již veškeré finanční prostředky ze sbírky zcela přerozděleny mezi poškozené rodiny.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem, kteří se do sbírky zapojili a podali tak svým kolegům pomocnou ruku ve velmi těžké životní situaci. Zároveň všem zasaženým pracovníkům přejeme, aby se jim co nejdříve podařilo zrekonstruovat své domovy a vrátit se zpět do normálního života.                                                                                                                                                                                      

Přehled