Mimořádná bezpečnostní opatření

Vážení obchodní přátelé,
z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti platí od 16. 3. 2020 pro dodavatele, odběratele a ostatní řidiče vstupující do areálu VAG tato pravidla:

  • Řidiči a jejich spolujezdci jsou povinni být při vstupu do areálu a po celou dobu pobytu v naší společnosti vybaveni ochrannou rouškou a gumovými rukavicemi. Bez ochranné roušky nebudou do areálu vpuštěni.
  • Řidičům není dovoleno se svévolně pohybovat po areálu a na pracovištích společnosti. Kabinu vozidla je dovoleno opustit pouze za účelem úkonů nezbytných pro nakládku/vykládku a předání dokumentace (na určených místech).
  • Z hygienických důvodů je řidičům povoleno využívat pouze mobilních WC rozmístěných po areálu společnosti. Tyto toalety jsou pravidelně dezinfikovány.
  • Řidičům není dovoleno využívat kantýnu a nápojové a jídelní automaty v areálu společnosti.

Přehled