Březnové konference

VAG Konference v březnu 2022

VAG je společnost, který do české vodařiny neodmyslitelně patří. Proto je samozřejmé, že se (nejen) v oboru vodohospodářstřví finančně i obsahově podílíme na různých odborných akcích.

Konference VODA ZLÍN 2022

Konference Voda Zlín 2022 je tradiční  jarní konferencí, kterou pořádá Moravská vodárenská společnost ve Zlíně. Konference proběhla ve dnech 10. a 11. března a byla první velkou konferencí po dvouletém období coronavirových opatření. Letos se sešlo v hotelu Zlín 250 pracovníků vodárenských společností a projekčních firem. VAG s.r.o. byla jedním z hlavních sponzorů, což odpovídá našemu významu na českém trhu.

Součástí programu konference byla přednáška z VAG na téma Praktické zkušenosti s používáním mezipřírubových uzavíracích klapek. Cílem přednášky bylo na příkladu USP konstrukce CEREX 300 Uzavíracích klapek prezentovat prvky, které mohou zásadním způsobem prodloužit životnost uzavíracích klapek s pohony. Čest prezentace byl věnována i regulaci s uzavíracími klapkami a jaké důsledky toto použití přináší pro životnost těchto klapek.

Konference Potrubí 2022

Specializovaná konference Potrubí 2022 se uskutečnila v Hradci Králové ve dnech 5. a 6. března. Na konferenci přichází především techničtí pracovníci průmyslových podniků. Letos bylo akreditováno 120 účastníků. Pro příklad byli přítomni pracovníci ČEZ z obou atomových elektráren v Dukovanech a Temelínu. Organizátor společnost MEDIM dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou ČVUT Praha a řada lektorů z této univerzity měla na konferenci přednášky.

My jako výrobce armatur jsme na konferenci také měli přednášku. Zvolili jsme téma , které se k potrubí hodí a to bylo Povrchové úpravy armatur - nástroj pro zvýšení životnosti armatur v potrubních systémech. Přednáška byla zaměřena především na GSK povrchovou ochranu a možnosti ochrany armatur dle stupňů agresivity prostřední ve vazbě na normu EN ISO 12944-2.
 

Přehled