Zásobování vodou

Řízeno armaturami VAG

VAG Zásobování vodou

Dlouhodobé a bezpečné zásobování vodou závisí především na spolehlivých, vysoce odolných materiálech. Systémy rozvodů užitkové a pitné vody musí každodenně garantovat spotřebitelům v daném regionu dodávky požadovaného množství vody v potřebné kvalitě a o správném tlaku.

Pro bezproblémový provoz jsou kromě potrubí důležité i spojovací prvky, tvarovky a armatury - ať už uzavírací (šoupátka a klapky) nebo regulační. Spolehlivý a bezpečný provoz zajišťují také zařízení pro protipožární ochranu, jako například hydranty. Každý, kdo uvažuje z hlediska efektivnosti vynaložených prostředků, zvolí armatury s dlouhou životností od společnosti VAG, které regulují tlak a průtočné množství, chrání potrubí i čerpadla proti poškození a mají dlouhou životnost. Příkladem může být např. osvědčená VAG EKN® Uzavírací klapka.

Mnohé vodárny a čerpací stanice již dlouhou dobu důvěřují kvalitě našich standardních i zakázkově vyrobených armatur. Díky armaturám od VAG budete mít rozvody vody plně pod kontrolou.

VAG armatury ve vodovodních sítích

Kliknutím na obrázek se spustí animace.