Úprava vody

VAG se o to postará

VAG Úprava vody

Regulační ventily, šoupátka, zpětné klapky, uzavírací klapky, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily. Připravit ze surové vody prvotřídní pitnou a užitkovou vodu je náročný proces, který vyžaduje použití armatur s dlouhou životností a zvlášť vysokou odolností.

Naše výrobky do technologií pro úpravu vody vyhovují přísným normám pro pitnou vodu. Armatury do technologií pro odsolování mořské vody jsou vyráběny ze speciálních materiálů a jejich pogumované vnitřní části jsou odolné vůči brakické a mořské vodě.

VAG armatury regulují tlak i průtokové rychlosti či slouží jako dálkově řízené armatury chránící čerpadla a potrubní systémy. Naše VAG PICO® Membránové regulační ventily jsou na trhu s regulačními armaturami standardem. Získávání čisté pitné vody z řek, jezer, nádrží nebo z podzemních vod je základním předpokladem našeho života. Na naše zkušenosti v oblasti úpravy vody a kvalitu výrobků se můžete spolehnout.