Finanční sbírka pro zaměstnance VAG s.r.o

V souvislosti s ničivým tornádem, které zasáhlo Hodonínsko 24. června 2021, se naše společnost rozhodla v rámci celé skupiny podpořit finanční sbírkou naše zaměstnance, kteří byli tímto ničivým živlem zasaženi. Jedná se o 14 našich zaměstnanců a jejich rodiny, kteří naštěstí neutrpěli žádná vážnější zranění, ale přesto jich 5 přišlo během pár minut o všechno, co bylo pro ně domovem a u dalších 9 došlo ke značným škodám na majetku.

Na podporu našich kolegů byly zřízeny u Komerční banky dva účty, jeden transparentní a jeden pro zahraniční platby. Na těchto účtech se podařilo k dnešnímu dni vybrat částku ve výši 25.000 €. Tato částka bude společností VAG zdvojnásobena a společností AURELIUS navýšena o dalších 50.000 €. Celkově se nám tedy podařilo získat neuvěřitelných 100.000 , což představuje cca. 2.600.000 Kč.

Před několika dny byla zřízena VAG s.r.o. nezisková nadační organizace, přes níž budeme přispívat našim kolegům na úhradu jejich vzniklých škod v důsledku tornáda. Jednotlivé případy jsou aktuálně posuzovány s každou zasaženou rodinou individuálně tak, aby náš finanční příspěvek pokryl škody, kde nebude moct pomoci státní dotace, sbírky dobročinných organizací či pojišťovny.

Kromě toho byla zasaženým zaměstnancům nabídnuta také bezplatná právní pomoc zprostředkovaná právní kanceláří, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Chtěli bychom tímto poděkovat za obrovskou vlnu solidarity, kterou jste projevili vůči našim kolegům zasaženým touto přírodní katastrofou a především těm, kteří se rozhodli naše zaměstnance v této tíživé situaci podpořit, ať už finančně nebo přímou pomocí při likvidaci škod.

Velké díky patří rovněž našim majitelům společnosti AURELIUS a skupině VAG, kteří bez jakýchkoliv byrokratických průtahů okamžitě zareagovali a přispěli výraznou částkou.

Věříme, že prostřednictvím této finanční sbírky pomůžeme našim zaměstnancům se co nejdříve vrátit zpět do svých domovů.

 

Za vedení VAG-Group a AURELIUS


Ing. Pavel Janků
jednatel VAG s.r.o.

V případě, že Vás některá nabídka osloví, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis e-mailem nebo jej doručte do kanceláře personálního úseku.

V případě, že pracovní pozice vyžaduje znalost cizího jazyka, je vyžadován strukturovaný životopis i v tomto jazyce.
Některé inzeráty mohou být záměrně uvedeny pouze v anglickém jazyce.