Odborné profese

V případě, že Vás některá nabídka osloví, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis v českém (příp. i jiném požadovaném) jazyce e-mailem nebo jej doručte do kanceláře personálního úseku.

Některé inzeráty jsou záměrně uvedeny v anglickém jazyce.

 • SAP ABAP Programmer
  The SAP ABAP Programmer performs complex ABAP programming, testing, and debugging work related to the implementation, enhancement, and support of SAP modules
 • Mistr strojírenské výroby
  Mistr strojírenské výroby zodpovídá za řízení svěřených výrobních pracovišť a pracovníků, organizaci dělby práce na svém útvaru a školení pracovníků.
 • LEAN Specialist
  LEAN Specialist is responsible for sustaining the continuous improvement culture throughout the VAG facility
 • Energetik
  Energetik provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení na dodávky energie, operativní řízení systému centrálního zásobování teplem a zajišťuje nápravu jejich poruchových stavů.